BIZ-heffing

Een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen alle ondernemers samen investeren in zaken als bekendheid, uitstraling, kwaliteit en veiligheid van hun gebied.

De BIZ-heffing is sinds 2018 ingevoerd voor alle ondernemers van de Koemarkt voor de duur van 5 jaar. Eind 2022 is er opnieuw een draagvlakmeting gedaan onder ondernemers van de Koemarkt. Een meerderheid heeft met de invoer van de BIZ ingestemd. De BIZ-heffing is voor een periode van 5 jaar verlengd.

Voor alle overige ondernemers van de Binnenstad is de BIZ-heffing sinds 2023 ingevoerd voor de periode van 5 jaar.

Wie betaalt wat?

De ondernemer die op 1 januari van het jaar gebruiker is van een bedrijfsruimte in het BIZ-gebied betaalt de heffing.

Als de bedrijfsruimte op 1 januari niet in gebruik is, betaalt de eigenaar van de bedrijfsruimte.

Kosten

Het tarief van de BIZ-heffing verschilt per gebied:

  • Voor de Koemarkt is het te betalen bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte. Het te betalen bedrag ligt tussen € 1.725 en € 2.050 per jaar.
  • Voor de Binnenstad geldt een vast bedrag van € 520 per jaar.

Vermindering BIZ-heffing

Er is geen vermindering mogelijk van de BIZ-heffing. De situatie op 1 januari van het heffingsjaar is bepalend voor het gehele jaar.