BIZ-heffing

Een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen alle ondernemers samen investeren in zaken als bekendheid, uitstraling, kwaliteit en veiligheid van hun gebied.

Meer informatie over de BIZ-heffing leest in de verordeningen op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR682056/1 (BIZ Koemarkt) en https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR682057/1 (BIZ binnenstad).

Wie betaalt wat?

De ondernemer die op 1 januari van het jaar gebruiker is van een bedrijfsruimte in het BIZ-gebied betaalt de heffing.

Als de bedrijfsruimte op 1 januari niet in gebruik is, betaalt de eigenaar van de bedrijfsruimte.

Kosten

Het tarief van de BIZ-heffing verschilt per gebied:

  • Voor de Koemarkt is het te betalen bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte. Het te betalen bedrag ligt tussen € 1.725 en € 2.050 per jaar.
  • Voor de Binnenstad geldt een vast bedrag van € 520 per jaar.

Vermindering BIZ-heffing

Er is geen vermindering mogelijk van de BIZ-heffing. De situatie op 1 januari van het heffingsjaar is bepalend voor het gehele jaar.