BIZ-heffing

Een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen alle ondernemers samen investeren in zaken als bekendheid, uitstraling, kwaliteit en veiligheid van hun gebied.

De BIZ-heffing is sinds 2018 ingevoerd voor alle ondernemers van de Koemarkt en het Wormerplein.

Voor de invoer van deze heffing is een draagvlakmeting gedaan onder de ondernemers. Een meerderheid heeft met de invoer van de BIZ ingestemd. De BIZ is ingevoerd voor een periode van 5 jaar.

Wie betaalt wat?

De ondernemer die op 1 januari van het jaar gebruiker is van een bedrijfsruimte in het BIZ-gebied (Koemarkt en Wormerplein) betaalt de heffing.

Als de bedrijfsruimte op 1 januari niet in gebruik is, betaalt de eigenaar van de bedrijfsruimte.

Kosten

Het tarief van de BIZ heffing verschilt per gebied:

  • Voor de Koemarkt is het te betalen bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte. Het te betalen bedrag ligt tussen € 1.600 en € 1.900 per jaar.
  • Voor het Wormerplein geldt een vast bedrag van € 350 per jaar.

Vermindering BIZ heffing

Er is geen vermindering mogelijk van de BIZ-heffing. De situatie op 1 januari van het heffingsjaar is bepalend voor het gehele jaar.