Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden dan betaalt u in de gemeente Purmerend hondenbelasting.

Als u in het buitengebied woont dan hoeft u in 2023 geen hondenbelasting te betalen. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom.

Met het geld dat deze belasting opbrengt zorgt de gemeente onder andere voor het schoonhouden en inrichten van uitlaatroutes en losloopgebieden. Meld uw hond daarom bij ons aan.

Hond aanmelden

Dit kan online via DigiD:

Hond aanmelden met DigiD

of stuur per post het ingevulde Aangifteformulier Hondenbelasting.pdf voor aanmelden in en stuur op naar Gemeente Purmerend Team Belastingen Antwoordnummer 55 1440VB Purmerend.

De gemeente controleert vaak op hondenbezit. Als hieruit blijkt dat u uw hond(en) niet heeft aangemeld dan kan de gemeente een extra hoge belasting opleggen. Dit kan ook over eerdere belastingjaren.

Hond afmelden

Wilt u uw hond afmelden, bijvoorbeeld omdat deze overleden is of naar een andere eigenaar is gegaan? Meld dit dan binnen 6 weken schriftelijk aan ons. Stuur een bewijs mee waaruit blijkt dat u de hond niet meer heeft. Dit kan van de dierenarts, het dierenasiel, het dierencrematorium of van de nieuwe eigenaar zijn.

Dit kan online via DigiD:

Hond afmelden met DigiD

of stuur per post het ingevulde formulier Afmelding hondenbelasting.pdf en stuur dit op naar Gemeente Purmerend Team Belastingen Antwoordnummer 55 1440 VB Purmerend.

Kosten

De hondenbelasting is € 84,24 per hond.

Meer informatie over de de hondenbelasting kunt u lezen op de website Overheid.nl.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan krijgt u ontheffing vanaf de eerste van de maand, volgend op het tijdstip van uitschrijving uit de basisadministratie van Purmerend.