Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden dan betaalt u in de gemeente Purmerend hondenbelasting.

Als u in het buitengebied woont dan hoeft u in 2022 geen hondenbelasting te betalen. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom. Met het geld dat deze belasting opbrengt zorgt de gemeente onder andere voor het schoonhouden en inrichten van uitlaatroutes en losloopgebieden. Meld uw hond daarom bij ons aan.

Dit kan online via DigiD of vul het Aangifteformulier Hondenbelasting in.

Hond aan- of afmelden met DigiD

De gemeente controleert vaak op hondenbezit. Als hieruit blijkt dat u uw hond(en) niet heeft aangemeld dan kan de gemeente een extra hoge belasting opleggen. Dit kan ook over eerdere belastingjaren.

Kosten

De hondenbelasting is € 79,20 per hond.

Meer informatie over de de hondenbelasting kunt u lezen op de website Overheid.nl.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan krijgt u ontheffing vanaf de eerste van de maand, volgend op het tijdstip van uitschrijving uit de basisadministratie van Purmerend of Beemster.

Wilt u uw hond afmelden, bijvoorbeeld omdat deze overleden is of naar een andere eigenaar is gegaan? Meld dit dan binnen 6 weken schriftelijk aan ons. Stuur een bewijs mee waaruit blijkt dat u de hond niet meer heeft. Dit kan van de dierenarts, het dierenasiel, het dierencrematorium of van de nieuwe eigenaar zijn.