Onroerende of roerende zaakbelastingen OZB/RZB

De eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak (woning, garage, winkel, bedrijfspand, kiosk of stuk grond) of van een roerende zaak woonschip, woonwagen) betaalt de Onroerende zaakbelastingen (OZB) of roerende zaakbelastingen (RZB).

De situatie op 1 januari 2024 is bepalend voor de belastingplicht over het hele jaar.

Meer informatie over onroerende-zaakbelasting leest u in de verordeningen op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR712790/1 (onroerende-zaakbelasting) en op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR712639/1 (roerende-zaakbelasting).

Wie betaalt wat?

Heeft u de woning na 1 januari 2024 verkocht? Meestal verrekent de notaris de belastingen met de nieuwe eigenaar. Dit geldt voor de OZB/RZB eigenaar, rioolheffing eigenaar en waterschapsbelastingen eigenaar.

Bent u zelf na 1 januari 2024 eigenaar geworden? U betaalt pas met ingang van het volgende jaar OZB/RZB eigenaar, rioolheffing eigenaar en waterschapsbelastingen eigenaar.

Kosten

Het tarief wordt in een percentage van uw WOZ-waarde uitgedrukt.

  • Eigenarenbelasting voor woningen 0,0800%
  • Eigenarenbelasting voor niet-woningen 0,2194%
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen 0,2044%

Vermindering OZB/RZB

De situatie op 1 januari 2024 is bepalend voor de belastingplicht over het hele jaar.

Vermindering is niet mogelijk voor alle wijzigingen na 1 januari 2024. Gewijzigde persoonlijke omstandigheden zoals huwelijk, echtscheiding, samenwonen, verhuizen, verkoop, overlijden, na 1 januari 2024 hebben geen invloed op het bedrag van de belastingen.