Rioolheffing eigenaar

De eigenaar van een woning, bedrijfspand etc. dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten betaalt de rioolheffing.

De situatie op 1 januari 2023 is bepalend voor de belastingplicht over het hele jaar.

Wie betaalt wat?

Heeft u de woning na 1 januari 2023 verkocht? Meestal verrekent de notaris de belastingen met de nieuwe eigenaar. Dit geldt voor de OZB/RZB eigenaar, rioolheffing eigenaar en waterschapsbelastingen eigenaar.

Bent u zelf na 1 januari 2023 eigenaar geworden? U betaalt pas met ingang van het volgende jaar OZB/RZB eigenaar, rioolheffing eigenaar en waterschapsbelastingen eigenaar.

Kosten

Het tarief bedraagt € 200,04 per eigendom. Als gedeelten van een eigendom bedoeld zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt ook rioolheffing geheven op dat afzonderlijke deel, bijvoorbeeld een winkel met een bovenwoning. Er is dan zowel voor de winkel als voor de bovenwoning belasting verschuldigd.

Vermindering rioolheffing eigenaar

De situatie op 1 januari 2023 is bepalend voor de belastingplicht over het hele jaar.

Vermindering is niet mogelijk voor alle wijzigingen na 1 januari 2023. Gewijzigde persoonlijke omstandigheden zoals huwelijk, echtscheiding, samenwonen, verhuizen, verkoop, overlijden, na 1 januari 2023 hebben geen invloed op het bedrag van de belastingen.