Rioolheffing gebruiker

De bewoner/huurder van een onroerende of een roerende zaak, die op de gemeentelijke riolering is aangesloten en daarop afvoert betaalt vanaf 300 m3 verbruikt water ook de kosten voor rioolheffing gebruiker.

Meer informatie over rioolheffing leest u in de verordening op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR704951/1

Kosten

  • Als u minder dan 300 m3 water heeft verbruikt betaald u geen rioolheffing gebruiker. Dit geldt in de regel voor alle reguliere huishoudens.
  • Verbruikt u meer dan 300 m3, dan is het tarief € 161,40 per 300 m3 die u verbruikt.