Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar kunt u een duurzaamheidslening van minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00 aanvragen om energiebesparende maatregelen te betalen.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Purmerend.

De volgende documenten moet u bij de aanvraag toevoegen:

 • Offerte(s) waaruit blijkt welke maatregelen uitgevoerd gaan worden en wat de kosten hiervan zijn (minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000).
 • Een overzicht waarin u startdatums van de uit te voeren werkzaamheden geeft.
 • Als dat er is een kopie van de samenvatting van het maatwerkadvies.

Hoe aanvragen?

 • U doet eerst de aanvraag digitaal bij de gemeente.
 • Wij controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierover krijgt u een brief.
 • Als u in aanmerking komt kunt u de aanvraag voor de lening digitaal bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) doen.

Digitaal bij de gemeente aanvragen

 • dakisolatie
 • gevelisolatie
 • groene daken
 • kleinschalige windturbine
 • lage temperatuur verwarmingsinstallatie
 • raamisolatie
 • aansluiting op collectief warmtenet
 • vloerisolatie
 • warmtepomp
 • warmte koude opslag installatie
 • warmte terug win installatie
 • zonneboiler

Alleen in combinatie met een of meerdere duurzaamheidsmaatregelen:

 • energielabel actualiseren
 • gasafsluiting
 • maatwerkadvies voor verduurzamen woning
 • regenwaterberging

Duurzame ventilatie

Een lening voor duurzame ventilatie is alleen mogelijke in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen.

Zonnepanelen

Van het leenbedrag dat u declareert bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt bij een zonnepaneelsysteem het btw-bedrag afgetrokken.

Btw

Het verschil tussen het leenbedrag en de factuur (btw) wordt door u betaald aan de leverancier. Het btw-bedrag wordt later aan u overgemaakt door de belastingdienst als u (of de leverancier) daar bij de belastingdienst een aanvraag voor heeft gedaan.

Bij elke duurzame maatregel waar gelijktijdig een subsidieaanvraag voor loopt wordt het subsidiebedrag afgetrokken van het te lenen bedrag.

Heeft u een vraag, kijk dan op de website van de SVn bij veelgestelde vragen.