Vergunning voor woningvorming/omzetting

U heeft een woning waarin u twee of meer kamers wilt gaan verhuren? Dan heeft u een vergunning voor omzetting nodig. Wilt u een woning verbouwen naar meerdere woningen? Dan heeft u een vergunning voor woningvorming nodig.

Wat vraagt u aan

Met het aanvraagformulier vraagt u een vergunning aan voor:

 • Omzetting: het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten om als kamers te verhuren.
 • Woningvorming: het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer woonruimten om deze woonruimten ieder afzonderlijk geschikt te maken voor bewoning door een huishouden.

Voorwaarden waaraan de aanvraag voldoen

Bij aanvraag omzettingsvergunning

 • U bent eigenaar van de woning.
 • Er moet worden voldaan aan de Nadere regels van de Huisvestingsverordening Purmerend 2021. Dit zijn eisen op het gebied van geluid (luchtgeluidseisen en contactgeluidseisen op nieuwbouwniveau) en kwaliteit:
  - het maximaal aantal te verhuren kamers is 4 van ten minste gemiddeld 18 m² gebruiksoppervlak per kamer (als bedoeld in NEN 2580),
  - er dient een gezamenlijke huiskamer te zijn van ten minste 18 m² gebruiksoppervlak (als bedoeld in NEN 2580),
  - per kamer is 2 m² stallingsruimte voor (brom)fietsen aanwezig op eigen terrein,
  - opstelruimte voor afvalcontainers op eigen erf (niet zichtbaar vanaf openbare weg),
  - er blijft voldoende buitenruimte over – indien die aanwezig is.
 • Getoetst wordt of de omzetting geen negatief effect heeft op de leefbaarheid in de buurt. Er wordt een leefbaarheidstoets uitgevoerd. Ga naar de toetsingsregels.
 • Als er een geluidplan ingeleverd moet worden moet deze door een professionele partij opgesteld te worden.

Bij aanvraag woningvorming

 • U bent eigenaar van de woning.
 • De nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m² gebruiksoppervlak (als bedoeld in NEN 2580). Als de nieuwe woonruimte is gelegen in de binnenstad dan geldt een minimale gebruiksoppervlakte van 40 m².
 • Er moet worden voldaan aan de Nadere regels van de Huisvestingsverordening Purmerend 2021. Dit zijn eisen op het gebied van geluid (luchtgeluidseisen en contactgeluidseisen op nieuwbouwniveau) en kwaliteit:
  - per woonruimte is 5m² stallingsruimte voor (brom)fietsen aanwezig (per huishouden) op eigen terrein,
  - op het eigen terrein moet voldoende opstelruimte zijn voor 3 afvalcontainers per woonruimte (niet zichtbaar vanaf openbare weg),
  - er blijft voldoende buitenruimte over – indien die aanwezig is.
 • Getoetst wordt of de woningvorming geen negatief effect heeft op de leefbaarheid in de buurt. Er wordt een leefbaarheidstoets uitgevoerd. Ga naar de toetsingsregels.
 • Als er een geluidplan ingeleverd moet worden moet deze door een professionele partij opgesteld te worden.

Wat stuurt u mee

 1. Eén of meer tekeningen van de bestaande situatie én de nieuwe situatie van iedere verdieping van de woonruimte(n) en de bijbehorende buitenruimte(n) waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze tekeningen moeten schaal 1:100 hebben en met maatvoering. Op de tekening(en) staat duidelijk aangegeven wat de oude en nieuwe bestemming is. Op de tekening staan de gebruiksoppervlakten van iedere kamer (als bedoeld in NEN 2580). Wij adviseren u de tekeningen door een professioneel bureau te laten maken.
  a) In geval van woningvorming: een opgave van de gebruiksoppervlakten (in vierkante meter) van de te vormen woonruimten.
  b) In geval van omzetting: een opgave van m² per kamer en de m² voor de gezamenlijke huiskamer.
 2. Een plan voor het parkeren van auto’s, motoren, fietsen en brommers en het plaatsen van afvalcontainers op eigen terrein.
 3. Bij zowel omzetting of woningvorming kan gevraagd worden naar gegevens die voor de beoordeling van de vergunningaanvraag nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onafhankelijk parkeerdruk onderzoek of een geluidplan.
 4. Wij hebben de aanvraag voor de omgevingsvergunning nodig bij de behandeling van uw aanvraag voor een vergunning tot woningvorming. Zonder deze omgevingsvergunningaanvraag nemen wij de woningvormingsvergunning aanvraag niet in behandeling. Wanneer bij omzetting een constructieve wijziging nodig is, hebben wij ook die aanvraag voor de omgevingsvergunning nodig.
 5. Met een door beide partijen ondertekende machtiging wordt duidelijk dat schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar aan de gemachtigde.

Aanvraag vergunning

Kosten

De legeskosten voor deze vergunning bedragen € 2.243,50. Als de aanvrager de aanvraag geheel of gedeeltelijk intrekt binnen 4 weken betaalt aanvrager de 50% van het legesbedrag. Ook als er na 4 weken nog geen besluit is genomen, betaalt de aanvrager 25% van het legesbedrag.

Bij afwijzing of buiten behandeling stellen van de aanvraag krijgt u de betaalde kosten niet terug.

Vragen

Heeft u nog vragen over het inzenden van de aanvraag maak dan een afspraak met het omgevingsteam via apv@purmerend.nl.