Vergunning kansspelen en loterijen

Wilt u een kansspel zoals een bingo, een rad van fortuin of een loterij organiseren? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen of een melding maken.

Of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet maken, hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket.

Wat u moet weten

 • U heeft een vergunning nodig als u een loterij wilt organiseren.
 • Voor het organiseren van kleine kansspelen, zoals bingo en rad van avontuur, moet u een melding doen.

Winkelweekactie

Een winkelweekactie is een gezamenlijke loterij van ten minste 10 ondernemers uit het midden- en klein bedrijf in dezelfde gemeente, of in aaneengesloten gemeenten. De klanten krijgen de loten gratis. Een vergunning hiervoor moet u bij de Kamer van Koophandel aan te vragen.

U moet een loterijvergunning aanvragen als het prijzenbedrag van uw loterij maximaal € 4500,00 bedraagt.

Voor loterijen met een prijzenbedrag hoger dan € 4500,00 moet u een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De opbrengst van de loterij dient het algemeen belang. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet.

U bent verplicht minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij te besteden aan het algemeen belang. Dit betekent dat u van de opbrengst van de loterij maximaal 60 procent aan kosten mag besteden. Onder de kosten vallen onder meer:

 • drukkosten voor loten en communicatiemateriaal
 • notariskosten
 • accountantskosten
 • uitgaven voor de prijzen - zoals prijzengeld of goederen die zijn aangeschaft om te verloten
 • vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen
 • kansspelbelasting

De loterijvergunning kost € 56,50. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Voor het doen van een melding voor het organiseren van een bingo of Rad van Avontuur

 • het mag uitsluitend worden georganiseerd door een vereniging die ten minste drie jaar bestaat
 • het kansspel dient georganiseerd te worden ten bate van een algemeen belang
 • de waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 400,00 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,00

Het niet is toegestaan bingo’s te organiseren in een horecabedrijf waar ook alcohol wordt geschonken.

Voorbeelden van algemeen belang zijn bijvoorbeeld

 • een inzameling of benefietavond voor het goede doel of een lokaal initiatief zoals:
 • de renovatie van het dak van een kerkgebouw
 • de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor de muziekvereniging
 • de bouw van een nieuwe sportkantine

Lees verder op de website van de Overheid Gedragscode promtionele kansspelen

Deze vraag en meer informatie vind u op de website kansspelautoriteit.nl