Geluidhinder, ontheffing spoor- en wegwerkzaamheden

Als werkzaamheden aan het spoor of de weg plaatsvinden in de avond-, nachtperioden of weekenden vraagt u een ontheffing aan.

Aan deze ontheffingen kunnen verschillende voorschriften worden verbonden die dienen te worden nageleefd. Het mogen geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden zijn. Acht weken vóór het aanvangen van de werkzaamheden dient u een ontheffing aan te vragen.

Een ontheffing vraagt u aan als buitenwerkzaamheden geluidsoverlast kunnen opleveren voor de omgeving. Bijvoorbeeld als er overdag of 's nachts werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het geluidsniveau hoger is dan 65 dB(A). Denk hierbij aan spoor- of wegwerkzaamheden. Ook voor het laten rijden van een geluidswagen moet een ontheffing aangevraagd worden.

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 54,70.

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als:

  • Het gaat om noodzakelijke, kortdurende werkzaamheden die niet onderbroken kunnen worden.
  • U treft alle mogelijke maatregelen om de geluidsniveaus en de hinder zo laag mogelijk te houden.
  • U informeert omwonenden op tijd en bent tijdens de werkzaamheden telefonisch bereikbaar als aanspreekpunt voor informatie en bij klachten.