Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de APV stelt de gemeente regels op om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden.

Het niet-naleven van regels uit een APV wordt gezien als een overtreding, waar een straf op staat.

De APV wordt gepubliceerd op Overheid.nl bij de lokale wet- en regelgeving.

Voorbeelden van zaken die in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geregeld kunnen worden zijn onder andere:

  • regels over het drinken van alcoholische dranken in (delen van) de openbare ruimte
  • regels over samenscholing
  • voorschriften voor het aanplakken van biljetten
  • voorschriften voor het parkeren van auto’s en verordeningen voor het plaatsen en scheiden van afval.

Diverse artikelen van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Purmerend 2021 kunnen door het college en de burgemeester worden uitgewerkt. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan aangewezen gebieden waar het verboden is alcohol te drinken of gebieden waar het verboden is om grote voertuigen te parkeren.

De uitvoeringsbesluiten kunt u hier vinden:

Uitvoeringsbesluiten college APV
Uitvoeringsbesluiten burgemeester APV