Leegstandvergunning

U kunt als eigenwoningbezitter gebruik maken van de Leegstandwet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden. Daarvoor heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen in de gemeente waar de woning staat.

Wat moet u weten

Op basis van de Leegstandwet kan de gemeente een vergunning verlenen voor tijdelijke verhuur van de woning voor maximaal 5 jaar. Deze vergunning wordt niet verlengd.

  • Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt.
  • Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten en kan lege oplevering van de woning in geval van verkoop dus gegarandeerd worden.
  • De hypotheekverstrekker (als dit van toepassing is) zal moeten instemmen met de tijdelijke verhuur van de koopwoning.
  • Het verhuren van koopwoningen op grond van de Leegstandwet kan fiscale gevolgen hebben.

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl of bel 0800 0543.

Wat moet u doen

Om een leegstandswetvergunning aan te vragen moet u het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte invullen.

Het ingevulde formulier stuurt u op naar de gemeente Purmerend.

Voorwaarden

De vergunning kan worden afgegeven voor alle bestaande koopwoningen in de gemeente Purmerend, waarbij:

  • Het aantoonbaar is dat de woning in de verkoop staat, bijvoorbeeld doordat deze is terug te vinden op Funda.nl of door middel van een verkoopopdracht aan een makelaar.

en

  • De woning op leegstand staat in de gemeentelijke basisadministratie (er mogen geen inwoners meer ingeschreven staan op dit adres).

Let wel: de aanvraag dient door ALLE eigenaren (of alle erfgenamen) van de te koopstaande woning te worden ondertekend.

Uitzonderingen

  • Woningen waarop een antispeculatiebeding met de gemeente Purmerend van kracht is waarvan de loopduur nog niet is geëindigd,
  • en/of Woningen waarvoor een starterslening loopt van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een leegstandswetvergunning zijn € 127,95. De aanvraag wordt in behandeling genomen als er is betaald.