Ligplaats woonboten

Ligplaatsen kunnen alleen worden ingenomen op door het college aangewezen plaatsen. De aangewezen plaatsen zijn allen bezet.

Door het college van burgemeester en wethouders is ervoor gekozen geen uitbreiding van de huidige ligplaatsen toe te staan.

Eigenaren van woonschepen die voor maart 2021 al een ligplaats innamen in de gemeente Purmerend (en de gemeente Beemster) zijn allen in het bezit van een omgevingsvergunning. Dit betekent dat hiervoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd.

Vervangen woonschip

Als u het woonschip gaat vervangen moet u wel een omgevingsvergunning aanvragen. U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig als u het woonschip gaat verbouwen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Gebruiksvergunningen

Wij wijzen u erop dat het aanvragen van een watervergunning en het aangaan van een huurovereenkomst voor het gebruik van de dijk en het water bij het Hoogheemraadschap verplicht blijft.

Zie hiervoor de website van het Hoogheemraadschap