Verklaring omtrent gedrag

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven bij de gemeente Purmerend. Woont u niet in Purmerend dan vraagt u deze aan in uw eigen woonplaats.
  • Zie voor meer informatie de website van Justis als u niet in Nederland bent ingeschreven.

Meenemen

Als u persoonlijk bij de balie Burgerzaken de aanvraag doet:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
  • het ingevulde aanvraagformulier van de werkgever
  • geld; u kunt bij elke balie pinnen

De aanvraagprocedure duurt ongeveer drie weken. De Verklaring omtrent gedrag ontvangt u van Justitie.

Kosten

Een aanvraag via de gemeente kost € 41,35. U betaalt deze kosten direct bij uw aanvraag aan de balie.

Digitaal aanvragen door de toekomstige werkgever is goedkoper.

Aanvragen

1. Digitaal  door de (toekomstige) werkgever

Het is alleen mogelijk een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via internet aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met e-Herkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Uw (toekomstige) werkgever moet dus de beschikking hebben over eHerkenning, maar zelf moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U staat als ingezetene ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens van de gemeente waar u woont.
  • U beschikt over een burgerservicenummer.
  • U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD.
  • U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
  • U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL.

Uw (toekomstige) werkgever bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af. 

Wanneer uw toekomstige werkgever niet digitaal aanvraagt doet u de aanvraag persoonlijk bij balie Burgerzaken.