Inkomensgrenzen MeerDoen-regelingen

Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van verschillende regelingen en deelnemen aan goedkopere activiteiten, mogelijk gemaakt door de gemeente.

Afhankelijk van het soort aanvraag verstaat de gemeente onder een laag inkomen: een inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsuitkering.

Normen per 1 januari 2022

Is uw inkomen en uw vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag.

Personen tussen de 18 en 21 jaar

 • Alleenstaande € 552
 • Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 808
 • Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.293

Personen tussen de 18 en 21 jaar met kind(eren

 • Alleenstaande ouder € 552
 • Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 1.105
 • Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.589

Personen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande € 1.333
 • Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.333
 • Gehuwd of samenwonend € 1.778

Personen met de pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande € 1.449
 • Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.449
 • Gehuwd of samenwonend € 1.857

Bij verblijf in een zorginstelling

 • Alleenstaande (inclusief verhoging zorgverzekeringspremie € 659
 • Echtpaar of samenwonend € 886

Kostendelersnorm

 • Tweepersoonshuishouden € 1.037
 • Driepersoonshuishouden € 938
 • Vierpersoonshuishouden € 889
 • Vijfpersoonshuishouden € 859

Vermogen

 • Alleenstaande € 6.505
 • Alleenstaande ouder/gehuwden € 13.010

Vermogen

Onder vermogen verstaan wij bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt. Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. Een deel van het vermogen telt de gemeente voor deze regeling niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen en wordt ieder jaar aangepast.

Voor 2022 gelden de volgende bedragen:

 • Gezin of alleenstaande ouder € 13.010
 • Alleenstaande € 6.505