Kinderopvangtoeslag

De belastingdienst betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Op de site van de Belastingdienst staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag.

U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Eigen bijdrage

Als u een Participatiewet-uitkering ontvangt, een traject naar werk, een studie of een inburgeringstraject volgt en gebruik maakt van kinderopvang kunt u bij uw Consulent participatie een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de kinderopvang.

Wijzigingen

Ontvangt u een Participatiewet-uitkering en maakt u gebruik van kinderopvang en verandert er iets in uw re-integratie- of inburgeringstraject, cursus of studie? Bijvoorbeeld u stopt, gaat een andere cursus volgen of het aantal uren wijzigt? Geef het dan meteen door aan uw Consulent participatie van de afdeling Werk en Inkomen én aan de Belastingdienst via ‘Mijn toeslagen’ op de website toeslagen.nl. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.