Brandveilig gebruik gebouwen

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een café of een hotel) moet u een brandveilig gebruik melding doen.

U doet een melding wanneer u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen,
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar,
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Voor het brandveilige gebruik van een bouwwerk blijven nog steeds verschillende regels bestaan. Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In paragraaf 6.1.2 van het Bbl staan de regels over de meldingsplicht voor het gebruiken van een bouwwerk.

Per gebruiksfunctie van een bouwwerk is vastgesteld vanaf welk aantal van mogelijk aanwezige personen, een meldingsplicht geldt voor het bouwwerk.

In deze paragraaf is een duidelijke tabel opgenomen die aangeeft wanneer een melding verplicht is én welke informatie bij de melding moeten worden overgelegd.

Melding doen

  • Moet u een melding doen of informatie geven: doe dit op tijd: minimaal 4 weken voordat u de activiteit start of verandert.
  • De melding dient u in via het omgevingsloket.

Een melding brandveilig gebruik is gratis.