Afkoppeling dakvlakken Baanstee Noord

Bij voorkeur worden de dakvlakken op bedrijventerrein Baanstee Noord zoveel mogelijk aangesloten op het aanwezige open water.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van zinken goten/daken. In uitzonderlijke gevallen mogen dakvlakken die niet aan open water grenzen afvoeren op het HWA-riool.

De bouwer biedt de benodigde HWA-afvoer aan op de erfgrens, waarna de gemeente Purmerend zorgdraagt voor de aansluiting op het open water.