Bodem Baanstee Noord

De bodem van het plangebied Baanstee-Noord is geschikt voor nieuwbouw ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten. De boven- en ondergrond en het grondwater zijn geschikt bevonden op basis van diverse verkennende bodemonderzoeken (NEN-5740).

De relevante gegevens hiervoor kunnen worden opgevraagd bij de bouwbegeleider van de gemeente. De milieukundige kwaliteit van bodem in het plangebied is voorafgaande aan de ontwikkeling geheel onderzocht. Op basis van dit onderzoek zijn bij de aanvang van de ontwikkeling die deellocaties gesaneerd, die als niet toelaatbaar werden beschouwd voor deze ontwikkeling. Daarna is de gehele locatie integraal opgehoogd met schoon en gecertificeerd zand. Hiermee is de bodem van het plangebied Baanstee Noord geschikt voor nieuwbouw ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten. De boven- en ondergrond en het grondwater zijn op basis van de wet bodembescherming (wbb) geschikt bevonden op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken die hiervoor zijn uitgevoerd. De relevante gegevens hiervoor kunt u opvragen bij de bouwbegeleider van de gemeente via bouwbegeleider@purmerend.nl.