Ontsluiting en inritten Baanstee Noord

Bedrijventerrein Baanstee Noord kan direct bereikt worden via de afritten van de N244. Bouwtransporten over de overige ontsluitingswegen zijn niet toegestaan.

Inritten

De kosten voor de aanleg van inritten in de bouwfase zijn voor rekening van de bouwer. In de periode totdat de woonomgeving definitief is gemaakt worden inritten aangebracht door de gemeente Purmerend. De kosten van één inrit van maximaal 10 meter breedte zijn voor rekening van de gemeente. Overige inritten, indien van toepassing, worden verrekend met de bouwer. Bij de definitieve aanleg van wegen zullen tevens de inritten opnieuw worden aangelegd door en op kosten van de gemeente.