Peilen Baanstee Noord

Op bedrijventerrein Baansteen Noord zijn diverse peilen van toepassing.

Het gaat om de volgende peilen:

  • Erfgrens -3.00 NAP
  • Straatpeil, as weg -3.05 NAP (in de eindsituatie)
  • Waterpeil anno 2016 -4.60 NAP
  • Waterpeil anno 2022 -4.33 NAP
  • Een advies voor het vloerpeil is -2.85 NAP of hoger

In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het vloerpeil bij de bouwer.