Riolering Baanstee Noord

Op bedrijventerrein Baanstee Noord is een (verbeterd) gescheiden stelsel aangelegd. Dit betekent dat de verharding (beton-riool) apart van het afvalwater (pvc-riool) wordt getransporteerd.

Voor de aansluiting van drainagewater heeft de gemeente een apart stelsel aangebracht. Bedrijven kunnen de drainage van hun eigen terrein aanbieden om hierop te worden aangesloten.

In het hoofdriool in de weg zijn op regelmatige afstanden de volgende uitleggers aangebracht om de afvoer van uitgeefbare percelen te kunnen realiseren:

  • HWA (hemelwater), PVC Ø 160 mm, kleur grijs
  • DWA (vuilwater), PVC Ø 200 mm, kleur bruin
  • Drainagetransport, PVC Ø 125 mm, kleur groen

Let op! Rioolaansluitingen dienen recht voor/in het verlengde van uitleggers ontworpen te worden. Als dit niet mogelijk is, wordt nevenriolering via een tracé op eigen terrein naar de uitleggers geleid.

De uitleggers zijn qua hoogteligging gesitueerd in de zone -4.65 NAP tot -4.15 NAP. De gemeente zal een tekening verstrekken aan de bouwers waarop de situering van de uitleggers terug te vinden is. De bouwers dienen op basis hiervan een rioleringsplan in te dienen ter goedkeuring.

De bouwer dient de riolering (HWA, DWA en drainage) tot aan de aangewezen perceelgrens te realiseren. De bouwer dient bij de perceelgrens ontstoppingsstukken toe te passen. De huisaansluitingen vanaf de perceelgrens tot het hoofdriool zullen door de gemeente worden aangelegd.

Voordat de gemeente de huisaansluitingen op het open water of gemeenteriool aansluit, dienen deze te zijn aangevraagd (www.purmerend.nl) Ook dienen de aansluitingen te zijn betaald en dienen er revisietekeningen te zijn verstrekt met hierop aangegeven de exacte locatie van de ontstoppingsstukken.