Matenplan Baanstee Noord

Bij aanvang van de bouwwerkzaamheden op bedrijventerrein Baanstee Noord worden de uitgiftegrenzen, rooilijnen en een hoogtemaat uitgezet door team GEO.

Een verzoek tot uitzetten moet u minimaal 10 werkdagen van tevoren indienen bij landmeten@purmerend.nl.