Bestemmingsplan Buitengebied Beemster

De gemeente heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied van Beemster geactualiseerd. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het herziene bestemmingsplan is op 18 januari 2022 in werking getreden, maar is nog niet onherroepelijk.

Tot en met 17 januari 2022 lag de vastgestelde herziening van het bestemmingsplan buitengebied ter inzage. Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan in werking getreden. Tijdens de periode dat het plan ter inzage lag, zijn 4 beroepen ingesteld. Maar er is geen verzoek om een voorlopige voorziening gedaan, wat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan buitengebied nu in werking treedt.

De ingestelde beroepen zijn bij de Raad van State in behandeling. Daardoor is het bestemmingsplan buitengebied nog niet definitief. Het kan nog enige maanden duren voor de beroepen behandeld zijn. Heeft u hier vragen over, bijvoorbeeld omdat u op korte termijn iets wilt veranderen in uw bedrijf? Neem dan contact op met het projectteam.

Vastgesteld bestemmingsplan

Nu het bestemmingsplan in werking is getreden, zijn de afspraken die we hierover hebben gemaakt formeel vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Bedrijven mogen onder voorwaarden bouwen 'buiten het bouwvlak' binnen 2 hectare
 • De mogelijkheden voor nevenactiviteiten zijn verruimd
 • De maximale goothoogte van bedrijfsgebouwen is verhoogd van 4 meter naar 5,5 meter
 • Voor bepaalde onderwerpen is het mogelijk om voordat u een plan indient, een keukentafeloverleg met de gemeente aan te vragen
 • Het is makkelijker gemaakt om 'in te wonen' op het erf

Alle wijzigingen bekijken? U vindt het bestemmingsplan buitengebied Beemster op ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op buitengebied Beemster, dan kunt u alle documenten bij het bestemmingsplan bekijken.

Contact

Heeft u een vraag over het bestemmingsplan buitengebied? U kunt vragen mailen naar bestemmingsplanbuitengebied@purmerend.nl of tijdens kantooruren bellen naar (0299) 452 889.

  Het projectteam heeft een aantal presentaties gegeven aan de gemeenteraad over het proces om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze bijeenkomsten kunt u terugkijken:

  Een belangrijk onderdeel in de participatie is de klankbordgroep. Met deze groep, die bestaat uit ondernemers en andere belanghebbenden, gingen we 3 keer tijdens het proces in gesprek. De eerste keer om uitgangspunten voor de actualisatie op te halen. De tweede keer bespraken we aan de hand van een voorbeeldplan en stellingen welke manier van werken aansluit bij de idee├źn van de deelnemers en spraken we over het proces om te komen tot een vergunning. De derde keer hebben we de voorstellen voor wijziging van het bestemmingsplan besproken. De klankbordgroep dacht mee, de uiteindelijke keuzes zijn gemaakt door college en raad.

  Wilt u op de hoogte gehouden worden over het bestemmingsplan buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het bestemmingsplan.