Bestemmingsplan Buitengebied Beemster

De gemeente heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied van Beemster geactualiseerd. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden.

Tot half januari 2022 lag de vastgestelde herziening van het bestemmingsplan buitengebied ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan is al in werking getreden. Tijdens de periode dat het plan ter inzage lag, zijn vier beroepen ingesteld.

Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan over deze beroepen. Van de vier beroepen zijn er drie (deels) gegrond verklaard. Dit betekent dat we het bestemmingsplan op de volgende onderdelen moeten repareren om recht te doen aan de uitspraak van de Raad van State. De rest van het bestemmingsplan is en blijft ongewijzigd. De volledige uitspraak kunt u hier terugvinden. Hoe we invulling geven aan de uitspraak van de Raad van State, zoeken we de komende tijd uit. We kijken hoe we de uitspraak het beste kunnen verwerken in het plan. Uiteindelijk doen we hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan te repareren. Als het zover is, informeren we u daarover. Hiervoor geldt een termijn van maximaal 26 weken vanaf de uitspraak.

Heeft u hier vragen over, bijvoorbeeld omdat u op korte termijn iets wilt veranderen in uw bedrijf? Neem dan contact op met het projectteam.

Vastgesteld bestemmingsplan

Nu het bestemmingsplan in werking is getreden, zijn de afspraken die we hierover hebben gemaakt formeel vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Bedrijven mogen onder voorwaarden bouwen 'buiten het bouwvlak' binnen 2 hectare
 • De mogelijkheden voor nevenactiviteiten zijn verruimd
 • De maximale goothoogte van bedrijfsgebouwen is verhoogd van 4 meter naar 5,5 meter
 • Voor bepaalde onderwerpen is het mogelijk om voordat u een plan indient, een keukentafeloverleg met de gemeente aan te vragen
 • Het is makkelijker gemaakt om 'in te wonen' op het erf

Alle wijzigingen bekijken? U vindt het bestemmingsplan buitengebied Beemster op ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op buitengebied Beemster, dan kunt u alle documenten bij het bestemmingsplan bekijken.

Contact

Heeft u een vraag over het bestemmingsplan buitengebied? U kunt vragen mailen naar bestemmingsplanbuitengebied@purmerend.nl of tijdens kantooruren bellen naar 0299 452 452.

  Het projectteam heeft een aantal presentaties gegeven aan de gemeenteraad over het proces om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze bijeenkomsten kunt u terugkijken:

  Een belangrijk onderdeel in de participatie is de klankbordgroep. Met deze groep, die bestaat uit ondernemers en andere belanghebbenden, gingen we 3 keer tijdens het proces in gesprek. De eerste keer om uitgangspunten voor de actualisatie op te halen. De tweede keer bespraken we aan de hand van een voorbeeldplan en stellingen welke manier van werken aansluit bij de idee├źn van de deelnemers en spraken we over het proces om te komen tot een vergunning. De derde keer hebben we de voorstellen voor wijziging van het bestemmingsplan besproken. De klankbordgroep dacht mee, de uiteindelijke keuzes zijn gemaakt door college en raad.

  Wilt u op de hoogte gehouden worden over het bestemmingsplan buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het bestemmingsplan.