Hotel en natuur samen in kom A7

Van der Valk heeft plannen om het hotel uit Zuidoostbeemster te verhuizen naar de kom van de A7 in Purmerend. Op deze plek wil de ondernemer een nieuw hotel bouwen. De overige 14 hectare van het terrein willen we inrichten als een natuur-, recreatie- en wandelbos.

Op 5 april 2023 heeft de Raad van State de Provincie in het gelijk gesteld over het bestemmingsplan ’Purmerend - Hotel Kom A7’. Als gevolg hiervan treedt het bestemmingsplan definitief niet in werking. Het college gaat samen met de initiatiefnemer van het hotel de consequenties van deze uitspraak en eventuele nieuwe mogelijkheden in kaart brengen.

Lees het hele bericht over het niet in werking treden van het bestemmingsplan.

De gemeente en Van der Valk werken sinds 2017 aan de komst van het hotel. Hiermee geven ze invulling aan de ontwikkelvisie die in 2016 door de raad is vastgesteld. Een hotel levert Purmerend veel op: werkgelegenheid, toerisme en nieuwe bezoekers aan de binnenstad. De combinatie van hotel en een groene, recreatieve omgeving biedt kansen om een plek te creëren die voor zowel hotelbezoekers als inwoners van Purmerend en de regio waarde toevoegt.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Purmerend is akkoord gegaan met het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het hotel. Meer over dat besluit leest u op de website van de gemeenteraad.

Aanleg bos

14 hectare van het bos blijft behouden als natuur om in te wandelen, te spelen of te sporten. De gemeente houdt het bos zelf in beheer en gaat de aanleg betalen met de verkoop van de grond voor het hotel. Meer informatie leest u in het raadsvoorstel en ontwerpbesluit realisatie en beheer natuur-, recreatie-, en wandelbos in de kom A7.

Stukken

Hier vindt u de relevante stukken:

Terug in de tijd

Wilt u meer stukken inzien en teruglezen? Dan kunt alles opzoeken in het archiefweb.

Afbeelding
Impressie van het nieuwe Van der Valk-hotel in de kom A7 waarop de torens en het groene dak goed zichtbaar zijn.
Afbeelding
Impressie van de omgeving van het nieuwe Van der Valk-hotel in de kom A7