Riekstraat-Gaffelstraat

Het Kinder- tienercentrum Riekstraat aan de Riekstraat 21 wordt gebruikt door stichting Clup. Hier worden kind- en tieneractiviteiten georganiseerd (allemaal wijkgericht). Het huidige gebouw is dusdanig oud dat het aan vervanging toe is.

Wat wordt er gebouwd?

We zijn van plan om op de locatie Riekstraat/Gaffelstraat 12 appartementen te bouwen in combinatie met een nieuw pand voor de activiteiten van het Kinder- en tienercentrum.

Tijdlijn

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • Op 23 september 2020 was een bewonersavond om de plannen te presenteren.
 • Op 10 december 2020 is een brief naar omwonenden gestuurd waarin de vragen worden beantwoord die tijdens de bewonersavond zijn gesteld.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. Het Kinder- tienercentrum Riekstraat is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.
 • Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Het ontwerp-bestemmingsplan lag ter inzage van maandag 17 januari tot en met maandag 28 februari 2022. Omwonenden en andere belanghebbenden konden in die tijd op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Er is één zienswijze ingediend.
 • Op 16 juni 2022 bespreekt de Commissie Ruimte het bestemmingsplan. Op de website van de gemeenteraad vindt u de agenda en de bijbehorende documenten.

Afbeelding van het stappenplan met de onderdelen participatie, besluitvorming, planvorming en inspraak

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. op de pagina Onderzoeken leest u de samenvattingen. Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten. Wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Vragen?

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

 • Projectcategorie: woningbouw
 • Met betrekking tot: appartementen
 • Wijk: Purmer-Noord
 • Aantal woningen: 12