Riekstraat-Gaffelstraat

Het Kinder- tienercentrum Riekstraat aan de Riekstraat 21 wordt gebruikt door stichting Clup. Hier worden kind- en tieneractiviteiten georganiseerd (allemaal wijkgericht). Het huidige gebouw is verouderd en aan vervanging toe.

Wat wordt er gebouwd?

We zijn van plan om op de locatie Riekstraat/Gaffelstraat 12 appartementen te bouwen in combinatie met een nieuw pand voor de activiteiten van het Kinder- en tienercentrum.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de website Ruimtelijke Plannen kunt u deze onderzoeken inzien.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • Officieel inspraakmoment: ontwikkelplan besproken in de commissie SOB.
 • Raadsbesluit: de raad heeft besloten met welke ontwikkellocaties we verder gingen, om hoeveel woningen het gaat en hoe het participatieproces eruit moet zien.
 • Op 23 september 2020 was een bewonersavond om de plannen te presenteren.
 • Op 10 december 2020 is een brief naar omwonenden gestuurd waarin de vragen worden beantwoord die tijdens de bewonersavond zijn gesteld.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. Het Kinder- tienercentrum Riekstraat is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Kort daarna is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.
 • Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. Het ontwerp-bestemmingsplan lag ter inzage van maandag 17 januari tot en met maandag 28 februari 2022. Omwonenden en andere belanghebbenden konden in die tijd op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Er is één zienswijze ingediend.
 • Op 16 juni 2022 besprak de Commissie Ruimte het bestemmingsplan. Op de website van de gemeenteraad kunt u de uitzending terugkijken.
 • Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Op de website van de gemeenteraad vindt u de agenda en de bijbehorende documenten en kunt u de uitzending terugkijken.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Nu het bestemmingsplan definitief is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 • Sloop van huidige pand.
 • Nieuwbouw van start.