Vervangen riolering Scheldestraat en omgeving

We gaan de riolering vervangen in de Scheldestraat en omgeving. Daarna gaan we de wijk in dit gebied opnieuw inrichten.

Bewonersavond maandag 18 september 2023

Maandagavond 18 september 2023 vond een bewonersavond plaats in de grote zaal van de Taborkerk. We hebben bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de planning en werkzaamheden van de vervanging van het riool en de herinrichting van de wijk Scheldestraat en omgeving.

Na de uitleg van aannemer Dura Vermeer konden de 60 aanwezigen persoonlijk vragen stellen aan de gemeente en aannemer Dura Vermeer.
De presentatie van deze avond kunt u per e-mail opvragen. We sturen voor de start van de werkzaamheden een brief naar de omwonenden.

Heeft u moeite met het lezen van het definitieve ontwerp neem dan contact met ons op via riooloverwhere@purmerend.nl of bel omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer 0299 452 452.

De aannemer heeft dit deelgebied opgedeeld in 11 fases

De aannemer werkt ongeveer 5 tot 8 weken per fase om de werkzaamheden uit te voeren. Deze bestaan uit het opbreken van de weg, het vervangen van het hoofdriool, het maken van huisaansluitingen en de herinrichting van de rijbaan, stoep en groenstroken. Dura Vermeer werkt in 2 tot 3 fases tegelijk zodat de rioolploeg als een treintje door de wijk heen kan en niet stil hoeft te staan.

Hieronder ziet u de fase-indeling en planning. Let op: de planning is afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden.

Afbeelding
In een overzichtskaart de verschillende fases aangegeven met verschillende kleuren.

FaseStartEinde
1Eind novemberEind december
2Begin decemberHalf januari
3Half decemberBegin februari
4Begin januariHalf februari
5Eind januariBegin maart
6Half februariHalf maart
7Eind februariEind maart
8Begin maartBegin april
9Half maartHalf april
10Begin aprilEind april
11Begin aprilhalf mei
GroenJanuariDecember

Definitieve ontwerp

Hieronder ziet u het definitief ontwerp van de herinrichting na vervanging van het riool. Heeft u moeite met het lezen van het definitieve ontwerp neem dan per e-mail contact met ons op of bel omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer 0299 452 452.

Werk in de buurt

Voor of tijdens de werkzaamheden om het riool te vervangen:

  • KPN glasvezel werkt maakt huisaansluitingen.
  • Vernieuwt PWN de waterleiding.
  • Verricht Liander onderhoud aan het gas- en elektranetwerk.

Maandagavond 18 september 2023 vond een bewonersavond plaats in de grote zaal van de Taborkerk. We hebben bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de planning en werkzaamheden van de vervanging van het riool en de herinrichting van de wijk Scheldestraat en omgeving.

Op maandag 19 september 2022 organiseerden wij een bewonersavond en gingen met bewoners in gesprek over het voorontwerp en de planning van het project. Ongeveer 60 mensen waren aanwezig die na een plenaire toelichting over het voorlopig ontwerp uiteen gingen aan de verschillende tafels waarbij het voorlopig ontwerp op tafel lag. Er werden nuttige gesprekken gevoerd. Het ontwerpteam is nu bezig met de verwerking van de opmerkingenkaarten van de mensen die feedback hebben gegeven op het voorlopig ontwerp.

Ook op 11 oktober 2022 vond een bewonersavond plaats in de Taborkerk. Het projectteam presenteerde het definitieve ontwerp en gaf een toelichting op de verwerking van de opmerkingen van bewoners.

Bewonersavond maandag 18 september 2023

Maandagavond 18 september 2023 vond een bewonersavond plaats in de grote zaal van de Taborkerk. We hebben bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de planning en werkzaamheden van de vervanging van het riool en de herinrichting van de wijk Scheldestraat en omgeving.

Definitieve ontwerp

Op dinsdag 11 oktober 2022 lieten we u in de Taborkerk het definitieve ontwerp zien voor de herinrichting van de Scheldestraat en omgeving. De werkzaamheden beginnen eind 2023. Eerst wordt in de omgeving het riool vervangen. Daarna kunnen we met de herinrichting van start. Het warmtenet van de stadsverwarming is inmiddels aangelegd. Zo’n 100 woningen zijn van het gas af en aangesloten op de stadsverwarming.

De bewonersavond van 11 oktober 2022 was een vervolg op een eerdere bijeenkomst op 19 september 2022. Daar hebben we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting gepresenteerd.

Ideeën en opmerkingen

Het ontwerpteam heeft geluisterd naar de opmerkingen die bewoners op 19 september 2022 maakten. Veel ideeën en suggesties die bewoners aan het ontwerpteam hebben meegegeven, zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Bomen in de Eemstraat en de Vechtstraat

Op basis van de ideeën van bewoners komen er 3 bomen per straat terug in de Eemstraat en de Vechtstraat. Daarnaast blijft het aanbod gelden voor een gratis boom in de voortuin voor deze bewoners. Als u dat wilt, kunt u dit voor 1 december 2022 aan ons laten weten.

Minder parkeerplekken

Doordat er bomen geplaatst worden, kunnen er in de Eemstraat en in de Vechtstaat per straat 3 minder parkeerplekken komen. Dat betekent 6 parkeerplekken minder in deze straten dan we lieten zien tijdens de presentatie van het voorlopig ontwerp. In totaal zijn er in het definitieve ontwerp 8 parkeerplekken minder door alle aanpassingen. In 2021 hebben we nog onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk. Volgens dat onderzoek blijven er in de wijk altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Andere rijrichting

De rijrichting in de Eemstraat en Vechtstraat is omgedraaid ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Op basis van de ideeën van bewoners hebben we nog eens kritisch gekeken naar de rijrichting in uw wijk en besloten om die om te draaien.

Afbeelding

Heeft u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Loes van der Laan:

Op de hoogte via de BouwApp

U kunt dit project volgen via de BouwApp. In de BouwApp vindt u de meest recente planning en nieuws over het project. Ook kunt u ervoor kiezen meldingen te ontvangen. Hiermee herinneren wij u eraan dat bijvoorbeeld de straat wordt afgesloten en dat u uw auto nog moet verzetten.

Download de BouwApp