Vervanging rioolstelsel

Gemeente Purmerend vervangt de komende jaren op verschillende plekken in de stad het huidige rioolstelsel. Schoon water, zoals regenwater, komt door dezelfde rioolbuis bij de rioolzuivering terecht als vuil water uit toiletten en douches. Dat gaan we anders doen.

Nieuwe situatie

Bij het nieuwe stelsel wordt water gescheiden afgevoerd. Op die manier kan schoon water direct naar het oppervlaktewater, zoals sloten. Zo blijft er minder water over dat gezuiverd moet worden. Dit is beter voor het milieu en werkt kostenbesparend.

Bij de werkzaamheden heeft u de mogelijkheid om uw riool te laten vernieuwen en aan te sluiten op het nieuwe stelsel. Dit heeft wel gevolgen voor uw voortuin. Als u mee wilt doen, halen we een buis uit de grond en plaatsen we er 2 voor terug. Het gedeelte van uw voortuin dat opengebroken wordt om de buizen te vervangen wordt opgehoogd. U kunt zand en grond krijgen om de rest van uw tuin op te hogen.

Als u besluit mee te doen dan is uw riool klaar voor de toekomst. Als we zoveel mogelijk huizen aansluiten werken we samen aan een efficiƫnt en duurzaam watersysteem. Als we bij u aan het werk gaan, ontvangt u een folder over het afkoppelen. Daar zit een antwoordkaart bij. Met deze antwoordkaart kunt u toestemming geven.

Hoe we te werk gaan leggen we in onderstaand filmpje uit.

Huurt u uw woning? Dan is de verhuurder meestal de eigenaar. Het onderhoud van tuin en achterpad voor een huurder is opgenomen in de huurovereenkomst. Heeft u een koophuis, dan bent u in de meeste gevallen ook eigenaar van uw deel van het achterpad. Dit kunt u terugvinden in het koopcontract. U bent dan samen met uw buren verantwoordelijk voor het schoon, veilig en aantrekkelijk houden van het gehele achterpad of steeg. Wilt u weten of uw perceel een achterpad heeft of heeft u nog andere vragen? Bekijk het kaartje en andere informatie op onze website.

Soms is een oplossing voor overtollig water snel gevonden. Bijvoorbeeld door een rij tegels langs de rand van uw achterpad te vervangen door grind of beplanting. De gemeente heeft geen onderhoudsplicht op achterpaden of stegen als het particulier terrein is. Wel kunnen we bij flinke wateroverlast meedenken over een passende oplossing. U kunt dan bijvoorbeeld samen met uw buren een drainage of riolering aanleggen in het achterpad. U dient er dan voor zorgen dat deze doorloopt tot aan het openbare gebied. De gemeente kan de aansluiting vanaf daar overnemen en koppelen aan de daarvoor geschikte leiding.