Herinrichting directe omgeving MFC De Boomgaard

Op 13 juli 2021 heeft het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beemster besloten het voorstel van de werkgroep Verkeer, ‘Scenario 2’, uit te werken tot een voorlopig ontwerp en hiervoor een kostenraming op te stellen.

Het voorstel houdt op hoofdlijnen in dat de directe omgeving van MFC De Boomgaard een autoluwe omgeving wordt waar meer ruimte is voor voetgangers en fietsers. Samen met twee vertegenwoordigers van de werkgroep heeft de gemeente het voorstel uitgewerkt tot een eerste schetsontwerp.

Inloopavond dinsdag 5 juli

Op dinsdagavond 5 juli vond de inloopavond voor de herinrichting van de directe omgeving van het MFC plaats. Hierbij is het uitgewerkte ontwerp getoond aan de omgeving. Naast de vele positieve reacties waren er ook enkele nog wat kritische opmerkingen en bruikbare aanbevelingen. Wilt u het getoonde voorlopige ontwerp nog inzien dan kunt u ons een e-mail sturen. We komen op korte termijn met een eerste reactie. Het definitieve ontwerp koppelen we in augustus aan u terug.

Voordat de gemeente aan de slag gaat met het definitieve ontwerp gebruiken zij de zomervakantieperiode om alvast een paar snelle aanpassingen te doen. De haakse parkeerplekken in de J.J. Grootlaan worden langsparkeerplekken. Dit zijn parkeerplekken waarbij de auto op een parkeerstrook parallel langs de weg wordt geparkeerd. Hierdoor komt er langs het schoolplein ruimte vrij om een stoep te plaatsen. Ook wordt het nieuwe hek rondom MFC De Boomgaard alvast geplaatst, zodat er na de zomervakantie aan alle kanten van de school (inclusief de noordzijde) veilig gespeeld kan worden.

Herinrichting van het schoolplein

Door de gebruikers van het MFC wordt ook gewerkt aan een ontwerp voor het schoolplein. Het inrichtingsplan en het schoolplein worden door hetzelfde bureau, Ontwerp en Beleid voor de Buitenruimte (OBB), begeleid. Hierdoor is alles goed op elkaar afgestemd. Het voorlopig ontwerp is gedeeld op de inloopavond van dinsdag 5 juli. De reacties die tijdens de inloopavond op het ontwerp zijn binnengekomen worden gedeeld met de gebruikers van het MFC en in overleg met OBB beoordeeld. Het streven van het MFC is om een drietal onderdelen van het plan dit jaar te realiseren en het totale nieuwe schoolplein volgend jaar zomer aan te leggen. Voor de zomer van 2022 is het streven om het nieuwe hekwerk rond het plein te plaatsen en het fietsparkeren bij het zuidgebouw mogelijk te maken. Rond de herfstvakantie kan de inrichting van het noordplein plaatsvinden.

Heeft u vragen over de herinrichting?

Voor algemene vragen over de herinrichting kunt u een e-mail sturen naar pe.trauschke@purmerend.nl. Voor dorpszaken is wijkmanager Henk Noordhuis uw aanspreekpunt. U kunt Henk bereiken door een e-mail te sturen naar h.noordhuis@purmerend.nl of te bellen naar (0299) 452 452.

Verstuurde nieuwsbrieven over de herinrichting van de directe omgeving van MFC De Boomgaard vindt u hieronder. Eerder gestuurde nieuwsbrieven over de tijdelijke gebouwen scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster vindt u op de archiefpagina van beemster.net.

Onderstaande nieuwsbrieven verstuurden we de afgelopen tijd: