Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Wie kan hier melden?

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan vaak via een uitzendbureau.

Maar ook als u nog een particuliere huurwoning zoekt en een klacht heeft over het aanbod van een woning (niet van een woningcorporatie).

Huurt u van een woningcorporatie?

Bijvoorbeeld van Intermaris of Wooncompagnie:

Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  o uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  o de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  o informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  o contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  o de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar

 • vraagt bemiddelingskosten
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, als het kan met foto’s en bijlagen.

Na uw melding

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Melding doen is gratis.

Een medewerker van de gemeente bespreekt met u hoe zij de situatie kan aanpakken.

Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie.

Meldingen controleren

De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen.

Soms moet zij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk.

Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op.

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap.

De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen. Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben.

Lees meer over de Wet goed verhuurderschap.