Sociaal Woonakkoord 2030

Gemeente Purmerend en woningcorporaties Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale en Woonzorg Nederland hebben gezamenlijk het Sociaal Woonakkoord Purmerend 2030 opgesteld. Doel is om samen te werken aan voldoende betaalbare woningen.

Dit akkoord komt voort uit de prestatieafspraken 2021-2024 tussen bovengenoemde partijen en de huurdersverenigingen.

Er wordt gewerkt aan vitale, leefbare en inclusieve buurten met verschillend woningaanbod. In het Sociaal Woonakkoord Purmerend 2030 hebben de partijen met elkaar vastgelegd hoe we hieraan gezamenlijk bijdragen.

Bijvoorbeeld dat we in de strijd tegen de wooncrisis tot 2030 minimaal 3.600 nieuwe sociale huurwoningen bouwen en 1.200 middeldure woningen.

In het sociaal woonakkoord leest u wat we nog meer willen bereiken.

Heeft u problemen met het lezen van het sociaal woonakkoord, neem dan contact op met team Wonen via teamwonen@purmerend.nl.