Verhuizen

Gaat u verhuizen binnen de gemeente, naar een andere gemeente of naar het buitenland? Vergeet dan niet uw verhuizing door te geven. U kunt de verhuizing digitaal doorgeven, per post of met een afspraak in het stadhuis.

De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Woont u in de gemeente Purmerend en verhuist u binnen de gemeente? Geef uw verhuizing dan uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. U kunt de verhuizing digitaal doorgeven met DigiD, per post met onderstaand formulier of maak een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Wat u moet weten

 • U kunt de verhuizing voor uzelf melden, uw echtgenoot of geregistreerde partner als deze op hetzelfde adres woont en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het nieuwe adres verhuist.
 • Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner de verhuizing zelf doorgeven.
 • Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Vul hiervoor het formulier verklaring inwoning in en neem dit uitgeprint mee. Daarnaast hebben we een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig.

Doorgeven met DigiD

U kunt de verhuizing digitaal doorgeven met DigiD.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Per post

Let op! Stuur ook een kopie legitimatiebewijs mee wanneer u het formulier per post stuurt.

Afspraak in het stadhuis

Maak telefonisch een afspraak of via onderstaande knop om uw verhuizing persoonlijk door te geven in het stadhuis.

Bel (0299) 452 452. Kijk voor de openingstijden van balie Burgerzaken op de pagina Contact en openingstijden.

Maak een afspraak

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs).
 • Een bewijs van bewoning zoals huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot maximaal de 5e dag na de verhuizing.

De nieuwe gemeente neemt vervolgens contact op met de gemeente Purmerend om uw persoonsgegevens digitaal op te vragen. U hoeft in Purmerend dus niets te regelen bij Burgerzaken.

Woont u in een andere gemeente en verhuist u naar de gemeente Purmerend? Geef uw verhuizing dan uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum aan ons door. U kunt de verhuizing digitaal doorgeven met DigiD, per post met onderstaand formulier of maak een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Wat u moet weten

 • U kunt de verhuizing voor uzelf melden, uw echtgenoot of geregistreerde partner als deze op hetzelfde adres woont en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het nieuwe adres verhuist.
 • Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven.
 • Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Vul hiervoor het formulier verklaring inwoning in en neem dit uitgeprint mee. Daarnaast hebben we een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig
 • Bent u uitgeschreven geweest uit Nederland en wilt u zich opnieuw inschrijven in Purmerend? Dan moet u persoonlijk naar het stadhuis komen.
 • Bent u uitgeschreven geweest uit Nederland én bezit u niet de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of EER? Dan kan inschrijven alleen na een telefonische afspraak met Burgerlijke Stand en Vreemdelingenzaken.

Doorgeven met DigiD

U kunt de verhuizing digitaal doorgeven met DigiD.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Per post

Let op! Stuur ook een kopie legitimatiebewijs mee wanneer u het formulier per post stuurt.

Komt u liever naar het stadhuis?

Maak telefonisch een afspraak of via onderstaande knop om uw verhuizing persoonlijk door te geven in het stadhuis.

Bel (0299) 452 452. Kijk voor de openingstijden van balie Burgerzaken op de pagina Contact en openingstijden.

Maak een afspraak

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Een bewijs van bewoning zoals huurcontract, koopakte.

Verhuist u naar het buitenland? Geef uw vertrek dan door aan de gemeente. Geef dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan ons door. U kunt de verhuizing digitaal doorgeven met DigiD, per post met onderstaand formulier of maak een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Wat u moet weten

 • U doet de melding voor uzelf, uw echtgenoot of geregistreerde partner als deze op hetzelfde adres woont en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het buitenland vertrekt.
 • Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen (ook minderjarige kinderen) die vertrekken, persoonlijk aan de balie komen.
 • Woont u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samen, dan moet uw partner zelf ook in persoon aangifte doen.

Doorgeven met DigiD

U kunt de verhuizing digitaal doorgeven met DigiD.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Per post

Formulier adreswijziging om uit te printen

Let op! Stuur ook een kopie legitimatiebewijs mee wanneer u het formulier per post stuurt.

Afspraak in het stadhuis

Maak telefonisch een afspraak of via onderstaande knop om uw verhuizing persoonlijk door te geven in het stadhuis.

Bel (0299) 452 452. Kijk voor de openingstijden van balie Burgerzaken op de pagina Contact en openingstijden.

Maak een afspraak

Meenemen naar de afspraak

Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Woont u in het buitenland en wilt u (opnieuw) naar Nederland verhuizen? Maak dan een afspraak om u in te schrijven bij de gemeente. Meld u persoonlijk binnen 5 dagen.

Wat u moet weten

 • U moet zich alleen inschrijven als u het komend halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland woont.
 • Maak telefonisch een afspraak via (0299) 452 452.
 • Ook kinderen zijn verplicht aanwezig te zijn bij de melding.
 • Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft, moet u een verblijfsvergunning aanvragen. Dit geldt niet als u de nationaliteit heeft van een EU-land, een EER-land of Zwitserland. Voor een afspraak daarvoor kunt u bellen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bij twijfel over de juistheid van een aangifte door een van de ouders, kunnen we de aangifte aanhouden en onderzoeken of het echt zo is dat de kinderen op dat adres wonen. Het college van burgemeester en wethouders kan dan aan de ouder die aangifte doet, vragen om te bewijzen dat het kind daar woont. Als de ouder dat nalaat, kan het college een bestuurlijke boete opleggen voor het niet verstrekken van deze informatie.

Werkwijze

Om te voorkomen dat een minderjarig kind steeds heen en weer wordt verhuisd van het adres van de ene ouder naar het adres van de andere ouder, hanteren we de volgende werkwijze:

 • We vragen toestemming en een identiteitsbewijs aan beide ouders als een minderjarig kind van het ene naar het andere adres verhuist, zonder dat een van de ouders meeverhuist.
 • We verwerken de aangifte alleen bij aangifte voor adreswijziging van moeder en kind gezamenlijk of vader en kind gezamenlijk, tenzij bij twijfel.
 • Als de ouder waarvan het kind vertrekt geen toestemming geeft, stellen we een onderzoek in naar de feitelijke verblijfplaats van het kind.
 • We schrijven het kind in op het adres waarvan we zeker weten dat het kind daar de meeste tijd verblijft.