Woon(zorg)visie

De gemeente Purmerend wil dat bewoners prettig wonen in hun wijk en dat de woningen aansluiten op de woonwensen. In de nieuwe woon(zorg)visie geven we onze visie op het wonen in Purmerend voor de komende vijf jaar. Deze visie vertalen we in haalbare ambities en doelen voor de komende jaren. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma staat hoe en met wie we onze ambities waar gaan maken.

In de woon(zorg)visie komen alle aspecten van het wonen aan bod: het toevoegen van woningen, betaalbaarheid, het beter benutten van de bestaande voorraad, de huisvesting van aandachtsgroepen (bv senioren, studenten, starters), wonen en zorg, leefbaarheid en toekomstbestendige duurzame woningen.

In de woon(zorg)visie leggen we ook vast hoe we de toekomst zien voor de (diverse) aandachtsgroepen op het gebied van wonen en zorg. In de woon(zorg)visie wordt zowel de huisvestingsopgave voor de diverse aandachtsgroepen als de benodigd aanvullende maatregelen om mensen met een zorgvraag/hulpvraag passend te huisvesten weergegeven. We leveren daarmee een vertrekpunt voor het opstellen van nieuwe plannen voor het creëren van een toekomstbestendige stad voor alle inwoners die niet alleen een woning maar ook zorg of ondersteuning nodig hebben.

Fase 1: Analyse

Fase 2: Opgaven

Fase 3: Uitvoeringsagenda en woonprogramma

Fase 4: Besluitvorming

Wethouder Natalie Saaf: 'Net als veel andere gemeenten staat Purmerend voor een aantal belangrijke woonopgaves de komende jaren. We zijn met verschillende partijen en inwoners aan de slag om met elkaar een visie neer te zetten, want dat kan en wil de gemeente niet alleen doen.’

Lees hier de startnotitie Op weg naar een nieuwe Woonvisie op de website van de gemeenteraad.