Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig en/of met begeleiding naar school.

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind van en naar school. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als ouder, voogd of verzorger van een leerling aanspraak maken van het leerlingenvervoer van en naar school.

 • Leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs met een blijvende (niet tijdelijke) lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
 • Leerlingen in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.
 • Leerlingen die naar een basisschool met een bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) gaan en hiervoor verder moeten reizen.
 • Er wordt eerst gekeken of reizen met het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) mogelijk is.
 • Leerlingenvervoer is alleen mogelijk naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school.
 • De afstand tussen de woning van uw kind en de school moet groter zijn dan 6 kilometer.
 • Als de afstand tussen de woning en school minder bedraagt dan 6 kilometer, dan is vervoer alleen mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
 • Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen alleen een aanvraag doen voor leerlingenvervoer als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Afhankelijk van het inkomen kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor het (speciaal) basisonderwijs.

Een aanmeldformulier kunt u opvragen per e-mail bij leerlingenvervoer@purmerend.nl of telefonisch met Leerlingenvervoer onderwijs 0299 452 444.

 • Een aanvraag voor een busje naar een school binnen 6 km van de woning moet bij de school worden ingeleverd.
 • Alle overige aanvragen gaan via de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gemeente Purmerend afdeling Leerlingenvervoer via telefoonnummer (0299) 452 444 of per mail via leerlingenvervoer@purmerend.nl.

Ieder schooljaar moet u een nieuw formulier invullen. Dit heeft te maken met mogelijke wijzigingen in de eigen bijdrage en/of wijzigingen met als gevolg dat het vervoer wel of niet kan worden verlengd.

Als het aanvraagformulier compleet is ingevuld en opgestuurd, krijgt u binnen 8 weken bericht. Burgemeester en wethouders nemen hier een beslissing over. Uitstel met 4 weken is mogelijk. Als dit zo is, krijgt u schriftelijk bericht. Binnen 14 dagen nadat de beslissing is genomen, nemen we contact met u op.