Leerplicht

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over leerplicht, verlof, vrijstelling, verzuim, kwalificatieplicht, startkwalificatie, onderwijs in het buitenland.

Leerplichtspreekuur op school

De leerplichtambtenaar heeft wekelijks (afhankelijk van de afspraak met de school) spreekuur op de scholen voor voortgezet onderwijs in Purmerend. Hij/zij heeft gesprekken met jongeren bij beginnend verzuim. De jongere wordt in een vroeg stadium gewezen op het verzuim en geïnformeerd over de gevolgen van spijbelen en te laat komen.

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u telefonisch contact opnemen via (0299) 452 452 of stuur een e-mail naar leerplicht@purmerend.nl

Kinderen die in Purmerend en Beemster staan ingeschreven moeten ook in Nederland naar school. Sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen in het buitenland naar school te sturen. Wat de regels zijn rond schoolbezoek van leerplichtige kinderen in het buitenland kunt u hieronder lezen. 

Mag mijn kind in het buitenland naar school?

Als u uw kind in het buitenland naar school wilt laten gaan, dan moet u daarvoor een beroep doen op vrijstelling van inschrijving op een school in Nederland.

Wat u moet doen

  • Dien vóór 1 juli het formulier Beroep vrijstelling van inschrijvingsplicht in bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt u vervolgens uit voor een gesprek.
  • Lever aan het begin van het schooljaar een verklaring van de school in het buitenland in bij de leerplichtambtenaar. In de verklaring moet staan dat de leerling op de school in het buitenland staat ingeschreven.
  • Lever aan het eind van het schooljaar het formulier Regelmatig schoolbezoek buitenland in bij de leerplichtambtenaar.
  • Als u de schoolverklaring en het formulier Regelmatig schoolbezoek buitenland niet inlevert, dan stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. Dit kan leiden tot een overtreding van de Leerplichtwet, namelijk dat de vrijstelling ongeldig is.

Ik verwacht dat mijn kind langer dan een jaar in het buitenland naar school gaat. Wat moet ik doen?

Als uw kind langer dan één schooljaar in het buitenland naar school gaat, gaat de gemeente Purmerend/Beemster ervan uit dat uw kind daar ook woont. U moet uw kind uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Purmerend/Beemster.

Bent u vanuit het buitenland hier komen wonen en heeft u kinderen die leerplichtig zijn? Dan moet u het volgende doen:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar schrijft u zo snel mogelijk in op een school voor basisonderwijs. U bent daar als ouder zelf verantwoordelijk voor. Informeer bij Leerplicht of raadpleeg de scholengids.
  • Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar meldt u zo snel mogelijk aan bij de Internationale Schakelklas (ISK) van de SG W.J. Bladergroen in Purmerend.
  • Kinderen van 6 tot 12 jaar die nog geen Nederlands spreken, worden via de basisschool aangemeld bij de schakelklas in Purmerend. Zie de website van Schakelklaspurmerend.