Onderwijshuisvesting

De gemeente werkt samen met de besturen van de scholen uit Purmerend en Beemster om te zorgen dat er voldoende en gevarieerde huisvesting is voor alle scholieren. 

Schoolbesturen vullen het formulier Basisgegevens schoolgebouw in als het gebouw voor het eerst in gebruik wordt genomen of als er wijzigingen zijn in het gebruik van het gebouw.

  • Is er sprake van eerste gebruik? Dan moet het hele formulier ingevuld worden. 
  • Als er sprake is van een wijziging hoeven alleen de te wijzigen gegevens te worden ingevuld.

Stuur het ingevulde formulier vervolgens op naar:

Gemeente Purmerend
T.a.v. Domein Ruimtelijk/team Vastgoed
Postbus 15
1440 AA Purmerend 

Heeft u problemen met het lezen van het formulier? Neem dan contact met ons op via vastgoed@purmerend.nl. 

Schoolbesturen kunnen voorzieningen in de onderwijshuisvesting aanvragen voor het primair-, speciaal-, voorgezet- en (voorgezet) speciaal onderwijs.

  • Aanvragen dienen voor 1 februari van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar te worden ingediend.
  • Spoedaanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Van een spoedaanvraag is sprake wanneer er belemmering van de voortgang van het onderwijs. 

Vul het formulier Aanvraag voorziening onderwijshuisvesting in en stuurt het op naar:

Gemeente Purmerend
T.a.v. Domein Ruimtelijk/team Vastgoed
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Heeft u problemen met het lezen van het formulier? Neem dan contact met ons op via vastgoed@purmerend.nl.