GGD Amsterdam, toezichthouder Wmo

GGD Amsterdam is toezichthouder op de Wmo en voert risicogestuurd toezicht en signaalgestuurd toezicht uit.

Het doel van risicogestuurd toezicht is ten eerste het beoordelen of voorzieningen voldoen aan wet- en regelgeving. Ten tweede om proactief de kwaliteit van voorzieningen te monitoren.

De GGD voert ook signaalgestuurd toezicht uit. Aanbieders zijn verplicht bij de toezichthoudende ambtenaar melding te doen van:

  • iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden
  • geweld bij de verstrekking van een voorziening

Hierbij valt te denken aan gebeurtenissen als:

  • een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt, of van een ander, als gevolg van het handelen van een hulpverlener of cliënt;
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener.

Daarnaast kan de toezichthouder ook signalen van professionals, cliënten of burgers ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening. Kijk voor meer informatie over toezicht op de Wmo op GGD Amsterdam.

Contactgegevens bij melding, klacht of signaal

GGD Amsterdam, afdeling Hygiëne en Inspectie, Wmo-toezicht:

  • Tijdens kantooruren: 020-555 5581
  • Na kantooruren: bel met het algemene nummer van de GGD Amsterdam 020-555 5555 en volg de instructies.

Voor aanbieders die een contract hebben met de gemeente geldt dat een melding van een calamiteit en/of geweldsincident ook rechtstreeks bij de gemeente moet worden gedaan.

Regulier toezicht

In overleg met de gemeenten wordt ieder jaar bepaald op welk thema of welk type ondersteuning het reguliere toezicht zich zal richten.