Baanstee Noord en de kansen voor natuur en ondernemers

De maand juni is begonnen met zonnige en vooral warme dagen, waarin wandelaars en fietsers verkoeling zoeken op groene wandelpaden. Een mooi gezicht voor stadsecoloog Michel Geijssen. Hij adviseert de gemeente over de biodiversiteit in de natuurzone op Baanstee-Noord. Michel vertelt over hoe het gaat met de biodiversiteit, en wat er samen met de gemeente in het groengebied nabij Baanstee-Noord sinds 2014 is bereikt.

'We hebben in de natuurzone bij Baanstee-Noord meer bereikt dan wettelijk verplicht is. De biodiversiteit is groot. We halen het optimale uit de natuurzone als compensatie voor de meer dan 30 hectare aan bedrijventerrein op Baanstee-Noord. We hebben de kerkuil en de oeverzwaluw, waar we al wandkasten voor plaatsten. Nu is er ook sprake van planten die we eerder nog niet in de regio aantroffen. Daarnaast zien we hier ook ijsvogels, visdiefjes, plevieren en huiszwaluwen.'

Rijke natuurzone

De natuurzone loopt vanaf de Purmer-ringvaart, langs de N244 en strekt zich uit tot het noorden van Baanstee Noord. Daarnaast is er het ecologische verbindingsspoor richting het Purmerbos, zodat vogels, insecten en andere dieren zich ondanks het verkeer zich rustig kunnen voortbewegen.

'Voor insecten is de natuurzone ook een walhalla. We hebben een insectenhotel die de bijenstand bevordert. Bijen kunnen daar hun eitjes leggen en rondom zaaien we een speciaal mengsel van bloemzaad, dat ervoor zorgt dat ook de grasstroken bloemrijk zijn. Die bloemsoorten midden in het gras trekken dan weer andere insecten aan. Soms zijn dat dieren die normaliter niet hier in de regio voorkomen.'

Slim en groen bouwen

Op dit moment werkt Michel op zijn kantoor waar hij zijn advies uitwerkt voor de toekomst van Baanstee-Noord. Hij neemt daarin een voortrekkersrol en stimuleert en adviseert de gemeente over slim en groen bouwen.

'Mijn rol als stadsecoloog is ontstaan nadat ik door de gemeente werd gevraagd om het probleem van de overlast van ganzen in de binnenstad op te lossen. Ik heb mij daarna ingezet voor het dierenwelzijn. Kort daarna in 2004 werd ik door de gemeente betrokken bij de aanleg van het bedrijventerrein. Ik hield mij bezig met de wet- en regelgeving rondom biodiversiteit en vanuit mijn expertise adviseerde ik de gemeente over de aanleg van groen en beplanting en hoe je bepaalde diersoorten behoudt en hoe je de terugkeer van bijen stimuleert.'

Nieuwe kansen en mogelijkheden op Baanstee Noord

Michel ziet als stadsecoloog bovendien nog kansen voor ondernemers op Baanstee Noord. Zo heeft hij al gezien dat de daken van veel loodsen en gebouwen vaak onbenut blijven. Hij ziet hierin een win-win situatie voor zowel de ondernemers en hun bedrijvigheid als voor de biodiversiteit: 'Je zou daken en muren van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven kunnen ‘vergroenen’. Er is daar namelijk ruimte genoeg om iets te laten groeien. Leg daar een bloemrijk groendak op die de hitte en koude tegenhoudt. Met het oog op de duurzaamheid en de klimaatafspraken kan dat een goede besparing zijn op je stook en koelkosten. Mijn advies is om daar al rekening mee te houden op de tekentafel en in overleg te blijven met de gemeente.'

Uiteindelijk gaat het er ook om dat iedereen profijt heeft van de voorzieningen. En dat deze worden ingericht ten behoeve van de natuur en de mensen. Zodat ook de mensen die op Baanstee Noord werken ook kunnen genieten van de natuur: 'De oude trambaan heeft inmiddels een prachtige wandelroute en nabij de natuurzone laten we het hele seizoen schapen grazen. Zo kunnen we het hoge riet onderdrukken en voorkomen we wildgroei. We houden zo een goede natuurbalans.'