Controle afhaal- en bezorgbedrijven Purmerend

In mei 2023 vond een integrale controle plaats bij eetgelegenheden in het centrum van Purmerend. Hierbij werd het gebruik van één pand gestaakt in verband met een onveilige situatie. Bij een nevenvestiging werden werknemers aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven en niet mochten werken. De aanleiding voor deze controle waren de diverse signalen en meldingen over bedrijven die vooral gericht zijn op het afhalen en bezorgen van eten. De controle is een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bij één bedrijf werd een zeer brandgevaarlijke situatie geconstateerd, waardoor de gemeente noodgedwongen het gebruik van het bedrijf en de bovenliggende woning heeft gestaakt. Dit houdt in dat het pand pas weer gebruikt mag worden als het veilig is.
Bij een nevenvestiging van dit bedrijf in Hoorn zijn 3 werknemer aangehouden op basis van de Wet op de identificatieplicht (wet ID). Zij bleken alle 3 geen vergunning te hebben om te mogen werken in Nederland. Vermoedelijk kregen de werknemers niet voldoende betaald en werkten zij langere dagen dan toegestaan. De werkgever wordt hiervoor beboet.

Opzet controle

Tijdens de integrale controles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de benodigde vergunningen aanwezig waren en werden nageleefd. Bedrijven die zich richten op het afhalen en bezorgen van eten hebben namelijk een exploitatievergunning nodig.
De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert werkgevers en werknemers op eerlijk, veilig en gezond werk. Ze kijken bijvoorbeeld of mensen hier mogen werken, of ze eerlijk betaald worden en of ze niet teveel uren draaien.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Zo wordt er gekeken of regels over hygiëne worden nageleefd en of er voldaan is aan de regelgeving over allergenen.

Voor onze veiligheid

“We treden hard op tegen misstanden in onze gemeente. Bij de horecabedrijven doen we dat samen met onze partners op het gebied van hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De regels zijn er om ervoor te zorgen dat ons eten schoon en veilig is en dat er geen misbruik wordt gemaakt van de werknemers die vrijwel dagelijks met dat voedsel bezig zijn. Gelukkig zien we genoeg voorbeelden van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Ook voor deze ondernemers is het belangrijk dat we hier actief op controleren.” aldus wethouder Hegger.

Melden

De rol van inwoners en ondernemers is erg belangrijk. Het zijn de ogen en oren in de horeca. De verschillende partners ontvangen dan ook graag (anonieme) meldingen als er vermoedens zijn dat het ergens niet klopt. Vermoedens van criminele activiteiten kunt u melden bij de gemeente vermoeden@purmerend.nl. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl