Integrale veiligheidscontrole Visserijweg en Vleetstraat Purmerend

Goederen die gebruikt worden bij hennepkwekerijen.

Op maandag 15 mei 2023 vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van de Visserijweg en de Vleetstraat in Purmerend. Hierbij zijn 28 panden gecontroleerd. Op één adres werden goederen aangetroffen die gebruikt worden bij hennepkwekerijen. De controle is een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de politie, Liander en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Overtredingen

Bij de controle is een aantal milieuovertredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een vetafscheiding en accu’s die niet in een lekbak stonden. Eigenaren of gebruikers hebben advies gekregen over hoe deze overtredingen opgelost kunnen worden. De Veiligheidsregio heeft een aantal niet gekeurde blusmiddelen aangetroffen en deuren die niet voorzien waren van een zogenaamd loopslot. Deze sloten worden gebruikt, zodat gebruikers een pand makkelijk kunnen verlaten als er sprake is van brand. De politie trof bij één bedrijf een lijmplank voor muizen aan. Muizen die over deze lijm lopen blijven met hun pootjes plakken. Dit is verboden omdat het als dierenmishandeling wordt gezien.

Milieumeldingen

Bij een aantal adressen is geconstateerd dat er geen milieumelding was gedaan van een milieubelastende activiteit, terwijl dat wel verplicht is. Op de website van gemeente Purmerend staat in welke gevallen een milieumelding gedaan moet worden en op welke manier.

Hennep gerelateerde goederen

Bij één pand zijn hennep gerelateerde goederen aangetroffen, zoals een kweektent, een koolstoffilter en groei- en bloeimiddelen. De politie heeft deze goederen in beslag genomen en doet nader onderzoek.

Medewerking

Bij de controle werd door alle eigenaren en/of gebruikers medewerking verleend aan de controle.

Opzet controles

Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo wordt gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, gestolen goederen, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verricht controles op het veilig gebruik van de panden zoals brandpreventieve maatregelen.

Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren.

Integrale aanpak

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen willen samen zorgen voor een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier op de website www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl