Nieuwe busremise op Baanstee Noord

Er komt een nieuwe busremise op Baanstee Noord. Op kavel 18 wordt bijna 3,8 hectare grond ingericht voor de nieuwe busremise. Eind 2021 is begonnen met het bouwrijp maken van de kavel, op een duurzame manier.

Vanaf 2023 ((bij de start van de nieuwe concessie voor het busvervoer in de regio) wordt de busremise in gebruik genomen. De ambitie voor de nieuwe concessie is om gelijk vanaf de start uitsluitend uitstootvrije bussen (Zero Emissie) in te zetten.

Duurzame eisen

Kavel 18 voldoet aan de eisen van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). De locatie is goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte. Naast de busremise komen er mogelijk kantoren, een wasstraat en een werkplaats. Het is de bedoeling dat het busvervoer 100% elektrisch rijdt, de bebouwing wordt voorzien van zonnepanelen. De VRA en de gemeente hechten veel waarde aan duurzame ontwikkeling. Daarom wordt in het bouwrijp maken al zo veel mogelijk gekeken naar duurzame oplossingen.

Zand

De wegen op en rond de kavel worden straks intensief gebruikt. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de grond bouwrijp wordt gemaakt. Normaal gesproken worden de percelen op Baanstee Noord opgeleverd met voorbelasting van ophoogzand van 60 cm dik. Voor Kavel 18 is gekozen om het op een andere manier bouwrijp te maken. Er wordt 80 cm zand aangebracht als voorbelasting, in plaats van de gebruikelijke 60 cm zand voor ophoging. Zand voor zandbed is geschikt als uitgraving onder wegen. Daardoor wordt voorkomen dat er veel zand afgevoerd moet worden (en nieuw zand aangevoerd) bij de aanleg van de wegen.

Biodrain: duurzame verticale drainage

Ook de drainage op de locatie is anders. De gemeente en VRA willen zo duurzaam mogelijk te werk gaan. Daarom is er voor gekozen om gebruik te maken van de recent geïntroduceerde en daarmee innovatieve BioDrain verticale drainage. Een duurzame manier om de relatief zachte, samendrukbare bodem snel te ontwateren. Op deze wijze wordt de ondergrond sterker, draagkrachtiger en worden restzettingen sterk beperkt. De drains zijn van natuurlijke, hernieuwbare grondstof gemaakt, waarmee de drain een lagere CO2 footprint heeft dan de reguliere verticale drainage.

Samenwerking

De ontwikkeling van de busremise is het resultaat van goede samenwerking. De gemeente dient vanuit haar rol als grondeigenaar en wegbeheerder grotendeels dezelfde maatschappelijke belangen als de Vervoerregio vanuit haar rol van opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Alle partijen vinden het belangrijk om duurzaam te ontwikkelen. Dat is te zien in de manier van bouwrijp maken, maar straks ook in het eindresultaat. Maar ook over de uitdagingen die komen kijken bij een busremise is goed overlegd. Zo worden de toekomstige wegen intensief gebruikt door bussen. De kansen en risico’s zijn vooraf goed in kaart gebracht door gemeente, aannemingsmaatschappij Markus B.V., de Vervoerregio en geotechnisch adviesbureau Crux. Door alle partijen is gekeken naar gerichte oplossingen om risico’s te verkleinen en duurzame kansen te vergroten.

Planning

De kavel wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Dit wordt komende zomer afgerond. Aansluitend legt de gemeente de wegen aan, dit staat nu gepland voor het vierde kwartaal van 2022. De Vervoerregio heeft in december 2021 het bestek voor de concessie Zaanstreek-Waterland gepubliceerd. De vervoerder die de concessie wint wordt verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio. In de zomer van 2022 wordt naar verwachting de winnaar bekend. Dat is ook het moment waarop er meer bekend is over de definitieve inrichting van de kavel. In 2023 wordt de busremise in gebruik genomen.

Foto: Marjolein Loppies, Markus BV