Park De Noord wordt een park voor iedereen

Park De Noord krijgt een nieuwe indeling. De gemeenteraad heeft aangegeven geen wensen of bedenkingen te hebben bij het ontwerp. Daarmee is het ontwerp van het park definitief en kan de gemeente een aannemer selecteren. De uitvoering staat gepland voor volgend jaar.

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij in Purmerend. Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te houden. Het Kooimanpark, Park De Noord en Leeghwaterpark zijn als eerste parken aan de beurt. Daarna volgen de andere parken.

Meer balans

Park De Noord wordt een park voor iedereen. Het nieuwe ontwerp zorgt voor meer balans tussen water, natuur, spelen, sporten, ontmoeten en de hond uitlaten. De wensen van de buurtbewoners, bewoners van de Prinsenstichting, kinderen, wandelaars en andere betrokkenen zijn in het ontwerp meegenomen.

Opvang van regenwater

Park De Noord moet een prettige omgeving worden voor mens en natuur. De gemeente gaat paden en grasvelden ophogen, zodat het water beter wordt afgevoerd naar de vijvers en sloten. Er komt een nieuwe waterverbinding links naast het Kwadijkerpark. Regenwater kan zo beter worden opgevangen.

Sporten, spelen en ontspannen

Op de centrale open ruimte in het hart van het park komen verschillende plekken om te picknicken, vaste plantenbakken en fijne bankjes aan het water. Op de weide kun je straks sporten en spelen. Het bastion, nu donker en verscholen, wordt meer bij het parkhart betrokken door groen weg te halen en banken toe te voegen. Ook op andere plekken langs het water komen steigers met een bankje.

Paden

Er wordt veel gefietst in het park. Mensen nemen via het park een korte, groene route om van en naar hun bestemming te komen. Bewoners, personeel en cliƫnten van de Prinsenstichting fietsen bijvoorbeeld met duo-fietsen in het park. In het toekomstige park zijn paden verbreed en van beton. Fietsers zijn er te gast zodat ook andere parkbezoekers ongestoord de paden kunnen gebruiken.

Siertuinen

Op verschillende plekken in het park komen siertuinen die het hele jaar door in bloei staan. Dat is goed voor bijen en vlinders. Door de bosranden, brede waterpartijen, natuurvriendelijke oevers en de bloemrijke graslanden wordt het een prachtig groen park en een goede plek voor insecten, zoogdieren en vogels.

Honden

De gemeente wil het park aantrekkelijk houden voor honden, maar ook meer ruimte bieden aan dieren, natuur en een grotere groep mensen. Daarom is het na de herinrichting van het park verplicht de hond aan te lijnen en uitwerpselen op te ruimen. Aan de westzijde van het park komt een uitrenveld met een hondenstrandje. Hier komt een houten hekwerk omheen, zodat honden kunnen loslopen.