Regionaal Woononderzoek (WiMRA) weer van start, doet u mee?

Ongeveer 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarvan zo’n 8000 Purmerenders, ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. De gemeente roept op om de vragenlijst in te vullen als u deze heeft ontvangen. Onder de deelnemers aan de vragenlijst worden 10 prijzen verloot, waarbij men kan kiezen voor een iPad of een cadeaukaart ter waarde van € 400,-.

Eind 2023 worden de eerste uitkomsten verwacht. Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de woningcorporaties in deze regio. Uniek aan dit onderzoek is de omvang: 29 gemeenten doen mee.

Basis voor beleid

Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoeveel mensen willen verhuizen en wat voor type woning zoeken zij? Welke bewoners willen de eigen woning verduurzamen? Wat zijn de woonwensen van thuiswonende kinderen? Al deze vragen komen terug in het onderzoek. Wethouder Saaf: ‘We houden als gemeente continu de knelpunten en veranderingen op de woningmarkt in de gaten, zodat we ons woonbeleid kunnen aanpassen als dat nodig is. Dit onderzoek geeft de gemeente elke 2 jaar onder andere inzicht in de woonbehoeftes van onze inwoners. Maar ook of starters een woning kunnen vinden en in welke buurten de leefbaarheid verbeterd kan worden. Corporaties krijgen meer zicht op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en hun buurt. De uitkomsten van dit onderzoek bieden ons veel informatie om het woonbeleid van Purmerend voor de komende jaren vorm te geven.’

Brief met vragenlijst

Door middel van een steekproef zijn zo’n 8000 huishoudens in Purmerend willekeurig geselecteerd. Zij ontvangen deze week een brief van de gemeente met de vragenlijst. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam (Onderzoek, Informatie en Statistiek O&S) voert het onderzoek voor de MRA uit. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt.

Meer informatie of vragen

Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/onderzoek/vragen.

Als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen via:

  • helpdesk.os@amsterdam.nl
  • bel 14020 (08.00- 18.00 uur)