Sloop gebouwen biedt tijdelijk betaalde extra parkeerplaatsen op Schapenmarkt

Schapenmarkt

De gemeenteraad van Purmerend heeft op 25 januari 2024 besloten om de achterstallige panden op de Nieuwstraat 107 en Plantsoenstraat 36 en 42 te slopen. De vrijgekomen ruimte wordt onderdeel van de herontwikkelingsplannen op de Schapenmarkt. Tot die tijd wordt de vrijgekomen ruimte ingericht als tijdelijk parkeerterrein. De gemeenteraad besluit tot sloop van alle 3 de panden tegelijk om de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden en nuttig gebruik te maken van de ruimte.

Tijdens een controle bij het pand op de Nieuwstraat 107 bleek dat deze onveilig is in verband met brandgevaar. Ondanks dat er geen direct gevaar is voor de omgeving, heeft de gemeente voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heeft de gebruiker het pand verlaten en staat het pand nu leeg. De elektrische installatie is uitgezet en ook de gasaansluiting is verwijderd. De omwonenden en ondernemers in de binnenstad zijn op de hoogte gebracht.

Planning

De gemeente werkt nu aan de voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden. Met de aannemer is afgesproken dat hij direct na de vergunning kan starten met de sloop. De verwachting is dat dit plaatsvindt in het voorjaar. Na de sloop van de 3 panden richt de gemeente het tijdelijke parkeerterrein in met betaalde parkeerplaatsen.

Herontwikkeling

De ontwikkeling van de Schapenmarkt valt binnen het programma Binnenstad. Daarin staat omschreven dat de Schapenmarkt een belangrijke schakel gaat vormen tussen de stad en het groene Singelpark. Op dit moment wordt er een aantal scenario’s uitgewerkt. Hierover gaan we in maart/april het gesprek aan met de verschillende belanghebbenden zodat de gemeenteraad nog voor de zomer een besluit kan nemen over het uiteindelijke voorkeursscenario.