Programma Binnenstad Purmerend

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtige historische binnenstad, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je heerlijk kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden. Daarom werken we met elkaar aan programma Binnenstad.

De binnenstad van Purmerend

Wat gebeurt er nu?

De afgelopen maanden heeft iedereen die dat wilde meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Vol enthousiasme en energie en met onwijs veel goede ideeën. De uitkomsten en het idee voor de toekomst staan in de visie voor de binnenstad. De plannen om dit voor elkaar te krijgen, staan in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de raad deze in het najaar behandelt. Wanneer hier meer over bekend is, leest u dat op deze website.

Wilt u er zeker van zijn dat u niks mist? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Programma Binnenstad onderaan deze pagina.

We zien in de toekomst een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Dit alles in lijn met elkaar. Daarbij streven we niet alleen naar een functionele binnenstad, maar vooral een binnenstad waar je graag wil verblijven en waar voldoende voorzieningen zijn voor onze inwoners, mensen uit de omgeving en voor bezoekers van verder weg.

Het Programma Binnenstad wordt opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende vijf jaar. In het programma gaan we aan de slag met verschillende onderdelen die we bouwstenen noemen. Hierbij komen vragen aan bod, zoals: Wat voor binnenstad zijn we en willen we zijn? Voor welke bezoekers zijn we aantrekkelijk en welke bezoeker kunnen we verleiden om naar Purmerend te komen? Waar zijn bepaalde functies zoals horeca en winkels gewenst? Wat zijn mogelijke locaties voor woningbouw, maatschappelijke projecten of culturele instellingen? Voldoet de openbare ruimte? En hoe blijft de binnenstad op een goede manier bereikbaar voor al haar bezoekers?

Het afgelopen half jaar is vanuit alle kanten input opgehaald. In totaal hebben bijna 5000 mensen de diverse enquêtes ingevuld en waren er ruim 300 aanwezig bij de diverse binnenstadsateliers. Daarnaast zijn er veel één op één gesprekken gevoerd, diverse bijeenkomsten en straatbijeenkomsten georganiseerd. Begin 2022 zijn we in gesprek gegaan met de jongeren en er hebben bijna 1200 jongeren meegepraat via een online tool. Op 21 april en 17 mei hebben we de eerste ideeën gedeeld met iedereen die het wilde zien.

Benieuwd naar alle resultaten en de onderzoeken? Bekijk deze hier.

Wat hebben we opgehaald?

Meer groen, meer zitplaatsen en kansen voor ontmoeting, duidelijke entrees voor de binnenstad, historisch karakter, aantrekkelijk straatbeeld met speciale aankleding, aaneengesloten verbinding tussen park en water, meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren, parkeermogelijkheid (bijvoorbeeld aan de rand van de binnenstad), samen evenementen in de binnenstad organiseren en een (boetiek)hotel in de binnenstad.De binnenstad is een plek waar iedereen uit de stad en regio zich thuis moet voelen. Daarom willen we juist van alle verschillende doelgroepen zelf horen wat er voor hen toe doet. De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers, bezoekers, jongeren, vastgoedeigenaren en culturele en maatschappelijke instellingen meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Vol enthousiasme en energie en met onwijs veel goede ideeën. Dit deden zij onder andere door aan te sluiten bij binnenstadsateliers, straatbijeenkomsten, 1-op-1-gesprekken, Swipocratie, enquêtes, de brede werkgroep en inloopbijeenkomsten. Hiernaast ziet u de belangrijkste wensen voor de binnenstad die we hebben opgehaald.

Benieuwd naar alle resultaten en de onderzoeken? Ze staan op deze website. ​​​

De tijdlijn

Hieronder is te zien wat we al hebben gedaan en wat er nog op de planning staan voor programma Binnenstad.

Augustus

DTNP houdt haar eindpresentatie en we starten met besluitvorming.

Juli

Opening 3D-grondschilderingen op de Koemarkt.

Juni/juli

De visie wordt verder uitgewerkt.

Maart/april

Jongeren kunnen hun binnenstad van de toekomst bouwen bij de Hackaton.

Februari/maart

We delen de eerste conceptversie op de website en organiseren bijeenkomsten commercieel vastgoed.

Februari

We gaan met jongeren in gesprek via Swipocratie (een tool waarbij je door naar links of rechts te 'swipen' kan aangeven hoe jouw ideale binnenstad eruit ziet) en de Jongerendenktank.

December

Uitwerken van de conceptvisie. We beginnen met 1-op-1 gesprekken met sleutelpartijen en stakeholders.

Oktober/november

We versturen een enquête voor ondernemers, bewoners en bezoekers van Purmerend. Ook organiseren we binnenstasdateliers.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Purmerend + Beemster #datwerkt!

Het Programma Binnenstad is één van de drie thema’s van de uitvoeringsagenda die door de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend gezamenlijk is vastgesteld. Deze agenda is een concrete uitwerking van de Economische Visie 2040, waarin de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Meer informatie over de Economische Visie vindt u op de website.

Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland. Voor het opstellen van het Programma Binnenstad heeft de gemeente adviesbureau DTNP ingeschakeld.