Programma Binnenstad Purmerend

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtige historische binnenstad, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je heerlijk kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden. Daarom werken we met elkaar aan programma Binnenstad. We maakten hiervoor een korte inspiratiefilm over het programma Binnenstad.

Wat gebeurt er nu?

Het afgelopen jaar heeft iedereen die dat wilde meegedacht over de toekomst van onze binnenstad. Met deze ideeën en wensen zijn we, samen met adviesbureau DTNP, aan de slag gegaan. We hebben een visie voor de binnenstad geschreven en een concreet uitvoeringsplan waarin staat welke projecten we de komende jaren willen gaan uitvoeren. Op 22 december 2022 heeft de raad de visie op de binnenstad en het uitvoeringsprogramma definitief vastgesteld. Dit betekent dat we nu aan de slag kunnen met de uitvoering.

Wilt u er zeker van zijn dat u niks mist? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Programma Binnenstad.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

‘Ik koppel nieuwe initiatieven aan de juiste plek in de binnenstad’
Opening 'Purmerend ontmoet & doet' in de binnenstad
De volgende stap voor programma Binnenstad

We zien in de toekomst een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Dit alles in lijn met elkaar. Daarbij streven we niet alleen naar een functionele binnenstad, maar vooral een binnenstad waar je graag wil verblijven en waar voldoende voorzieningen zijn voor onze inwoners, mensen uit de omgeving en voor bezoekers van verder weg.

Het Programma Binnenstad wordt opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende vijf jaar. In het programma gaan we aan de slag met verschillende onderdelen die we bouwstenen noemen. Hierbij komen vragen aan bod, zoals: Wat voor binnenstad zijn we en willen we zijn? Voor welke bezoekers zijn we aantrekkelijk en welke bezoeker kunnen we verleiden om naar Purmerend te komen? Waar zijn bepaalde functies zoals horeca en winkels gewenst? Wat zijn mogelijke locaties voor woningbouw, maatschappelijke projecten of culturele instellingen? Voldoet de openbare ruimte? En hoe blijft de binnenstad op een goede manier bereikbaar voor al haar bezoekers?

Het afgelopen jaar is vanuit alle kanten input opgehaald. In totaal hebben bijna 5000 mensen de diverse enquêtes ingevuld en waren er ruim 1000 mensen aanwezig bij verschillende bijeenkomsten. Daarnaast zijn er veel 1-op-1 gesprekken gevoerd, binnenstadsateliers en straatbijeenkomsten georganiseerd. Begin 2022 zijn we in gesprek gegaan met de jongeren en er hebben bijna 1200 jongeren meegepraat via een online tool. Voor de zomer hebben we de eerste ideeën gedeeld met iedereen die het wilde zien. Deze ideeën zijn verwerkt in een visie en een uitvoeringsprogramma. In het najaar leggen we dit voor om te bespreken aan het college van burgemeesters en wethouders en bij de commissie ruimte.

Bekijk alle resultaten en de onderzoeken.

Purmerend + Beemster #datwerkt!

Het Programma Binnenstad is één van de drie thema’s van de uitvoeringsagenda die door de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend gezamenlijk is vastgesteld. Deze agenda is een concrete uitwerking van de Economische Visie 2040, waarin de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Meer informatie over de Economische Visie vindt u op de website.

Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland. Voor het opstellen van het Programma Binnenstad heeft de gemeente adviesbureau DTNP ingeschakeld.