Programma Binnenstad Purmerend

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtige historische binnenstad, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je heerlijk kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden. Daarom werken we met elkaar aan programma Binnenstad.

De binnenstad van Purmerend

Wat gebeurt er nu?

De afgelopen maanden heeft iedereen die dat wilde meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Vol enthousiasme en energie en met onwijs veel goede ideeën. De uitkomsten en het idee voor de toekomst staan in de visie voor de binnenstad. De plannen om dit voor elkaar te krijgen, staan in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de raad deze in het najaar behandelt. Wanneer hier meer over bekend is, leest u dat op deze website.

Wilt u er zeker van zijn dat u niks mist? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Programma Binnenstad onderaan deze pagina.

Stichting BIZ Purmerend Binnenstad

De Stichting BIZ Purmerend Binnenstad heeft het initiatief genomen om een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de binnenstad van Purmerend op te zetten voor de periode 2023-2027. De ondernemers van de Koemarkt waren al actief in een BIZ. Deze BIZ verloopt per januari 2023. De ondernemers in de binnenstad en op de Koemarkt kunnen daarom tussen 3 en 31 oktober 2022 hun stem uitbrengen of zij wel of niet willen deelnemen aan de BIZ.

Een BIZ is een gebied waarbinnen ondernemers samen investeren en samenwerken aan zaken die genoemd zijn in het BIZ plan. Op basis van een BIZ-plan werken zij samen aan lange termijn plannen om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Zowel voor bezoekers als voor (nieuwe) ondernemers. De beide BIZ-besturen wil zich de komende jaren richten op het vergroten van de populariteit van de binnenstad en ze willen ervoor zorgen dat bezoekers enthousiast zijn en ook weer terugkomen. Dit sluit goed aan bij het programma Binnenstad om het centrum meer op de kaart te zetten maar ook om goed te kunnen samenwerken op onderwerpen als afval, veiligheid, of het vergroenen van het centrum. Daarnaast stellen de BIZ-en een activiteiten- en evenementenprogramma op voor een heel jaar. Zij zoeken daarbij de samenwerking op met de gemeente en culturele- en sportinstellingen in Purmerend.

Als de BIZ Purmerend Binnenstad en Koemarkt wordt gerealiseerd, investeren alle ondernemers samen in het gebied en betalen zij een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente. Deze jaarlijkse bijdrage noemen we een BIZ-bijdrage.

De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-stichting volgens de gemaakte afspraken. Met de opbrengst worden de gewenste gezamenlijke activiteiten, zoals omschreven in het BIZ-plan, uitgevoerd.

Ondernemers in de binnenstad en op de Koemarkt kunnen voor of tegen de BIZ stemmen. Het is aan de gemeente en het stembureau om deze meting uit te voeren.

BIZ Binnenstad
De BIZ-bijdrage is € 520,- per jaar met ingang van 1 januari 2023 voor de ondernemers in de binnenstad.

BIZ Koemarkt
Als de BIZ Koemarkt wordt verlengd, kunnen alle ondernemers samen blijven investeren in het gebied en betalen zij een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente. Deze jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde-categorie van het WOZ-object. De peildatum van de aanslag is 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De bijdrage wordt als volgt bepaald:

WOZ waarde pand BIZ-Bijdrage (per jaar)
tussen de € 0,- en € 200.000,- € 1.725,-
tussen de € 200.001.- en € 400.000,- € 1.900,-
vanaf € 400.001,- € 2.050,-

Voor beide bizzen geldt dat deze bijdrage op twee manieren betalen kan worden betaald:

 1. In 2 gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
 2. In 10 gelijke termijnen via automatische incasso. Dit kan alleen als hier machtiging voor is verleend en het totaalbedrag minimaal € 75,- en maximaal € 4.000,- bedraagt.

Ondernemers in het gebied kunnen van 3 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 hun stem uitbrengen via een stemformulier. Dit kunnen de betrokken ondernemers als volgt doen:

 • Tijdens de kick-off bijeenkomst op woensdag 5 oktober 2022 bij Smid eten & drinken, Peperstraat 23 Purmerend. De wethouder Economie is hierbij aanwezig.
 • In een gesloten retourenvelop direct retour geven aan een bestuurslid BIZ Purmerend Binnenstad/Koemarkt of een BIZ-ambassadeur.
 • Voor de BIZ Binnenstad kunnen ondernemers hun stembiljet in een gesloten retourenvelop afgeven in de stembus bij Het Leesteken, Zuidersteeg 2, Purmerend of bij het Stadhuis Purmerend, Purmersteenweg 42, Purmerend van 3 tot en met 31 oktober 2022 tot 17.00 uur.
 • Voor de BIZ Koemarkt kunnen ondernemers hun stembiljet in een gesloten retourenvelop afgeven in de stembus bij Kansspel Club Purmerend, Koemarkt 14, Purmerend of bij het Stadhuis Purmerend, Purmersteenweg 42, Purmerend van 3 tot en met 31 oktober 2022 tot 17.00 uur.
 • U kunt uw stembiljet via de bijgevoegde retourenvelop op de post doen. De gesloten retourenvelop moet uiterlijk op 31 oktober 2022 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Let op: per WOZ-object kunnen ondernemers één stem uitbrengen.

Op maandag 31 oktober 2022 om 17.00 uur sluit de stemperiode. Voor het draagvlak BIZ Purmerend Binnenstad gelden twee voorwaarden:

 • Tenminste 50% van alle ondernemers in het gebied stemt.
 • Tenminste 67% van de totaal uitgebrachte stemmen is vóór de BIZ.

Voor het draagvlak BIZ Koemarkt gelden drie voorwaarden:

 • Tenminste 50% van alle ondernemers in het gebied stemt.
 • Tenminste 67% van de totaal uitgebrachte stemmen is vóór de BIZ.
 • De opgetelde WOZ-waarde van de voorstemmers is groter dan de opgetelde WOZ-waarde van de tegenstemmers.

Op 31 oktober 2022 worden de stemmen geteld in afwezigheid van een onafhankelijke notaris. De uitslag wordt op 1 november 2022 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en zo snel mogelijk via de gemeentelijke kanalen bekend gemaakt.

Wilt u meer informatie over de BIZ-verordeningen of over het BIZ-plan van uw BIZ stuur dan een e-mail.

Laatste nieuws

Afbeelding
Afbeelding van de voorpagina van de volgende 3 documenten: conceptvisie programma Binnenstad, uitvoeringsprogramma programma binnenstad en concept mobiliteitsplan.
Conceptplannen gereed voor mobiliteitsplan en visie op de binnenstad
Afbeelding
Opening 3D grondschilderingen Koemarkt
Afbeelding
Bouwput parkeergarage stadhuis
Publicaties in Regio Zaken Waterland

We zien in de toekomst een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Dit alles in lijn met elkaar. Daarbij streven we niet alleen naar een functionele binnenstad, maar vooral een binnenstad waar je graag wil verblijven en waar voldoende voorzieningen zijn voor onze inwoners, mensen uit de omgeving en voor bezoekers van verder weg.

Het Programma Binnenstad wordt opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende vijf jaar. In het programma gaan we aan de slag met verschillende onderdelen die we bouwstenen noemen. Hierbij komen vragen aan bod, zoals: Wat voor binnenstad zijn we en willen we zijn? Voor welke bezoekers zijn we aantrekkelijk en welke bezoeker kunnen we verleiden om naar Purmerend te komen? Waar zijn bepaalde functies zoals horeca en winkels gewenst? Wat zijn mogelijke locaties voor woningbouw, maatschappelijke projecten of culturele instellingen? Voldoet de openbare ruimte? En hoe blijft de binnenstad op een goede manier bereikbaar voor al haar bezoekers?

Het afgelopen jaar is vanuit alle kanten input opgehaald. In totaal hebben bijna 5000 mensen de diverse enquêtes ingevuld en waren er ruim 1000 mensen aanwezig bij verschillende bijeenkomsten. Daarnaast zijn er veel 1-op-1 gesprekken gevoerd, binnenstadsateliers en straatbijeenkomsten georganiseerd. Begin 2022 zijn we in gesprek gegaan met de jongeren en er hebben bijna 1200 jongeren meegepraat via een online tool. Voor de zomer hebben we de eerste ideeën gedeeld met iedereen die het wilde zien. Deze ideeën zijn verwerkt in een visie en een uitvoeringsprogramma. In het najaar leggen we dit voor om te bespreken aan het college van burgemeesters en wethouders en bij de commissie ruimte.

Benieuwd naar alle resultaten en de onderzoeken? Bekijk deze hier.

De tijdlijn

Hieronder is te zien wat we al hebben gedaan en wat er nog op de planning staan voor programma Binnenstad.

November

In de planning staat dat de visie en uitvoeringsprogramma naar de raad gaan om definitief vastgesteld te worden.

Oktober

Eind oktober vindt de BIZ-stemming plaats.

September

We leggen de visie en uitvoeringsagenda voor aan het college van burgemeesters en wethouders en bij de commissie ruimte om dit te bespreken (meningsvormend).

Augustus

De laatste hand wordt gelegd aan de visie en het uitvoeringsprogramma.

Juli

We namen de raad van de gemeente Purmerend mee in de vorm van werksessies. Ook zijn de 3D-grondschilderingen op de Koemarkt officieel geopend en fleurden we de Breedstraat en Dubbele Buurt op met lampionnen en olijfbomen in pot in de vorm van een pilot. De Peperstraat fleurden we op met speciaal ontworpen vlaggen en bloemzakken. Ook dat was een pilot. We organiseerden sessies met de voorzitters van de ondernemersverenigingen en hebben de plannen getoetst bij diverse stakeholders.

Juni

De visie wordt verder uitgewerkt.

Mei

We organiseerden straatbijeenkomsten voor ondernemers en een inloopsessie voor iedereen die benieuwd was naar de eerste ideeën voor de binnenstad. De eerste gesprekken over de BIZ Koemarkt en binnenstad zijn gestart.

April

Iedereen die benieuwd was kon de eerste ideeën bekijken voor de binnenstad van de toekomst en hun mening geven. Jongeren bouwden hun binnenstad van de toekomst bouwen bij de Hackaton. Er was een bijeenkomst voor ondernemers en commercieel vastgoed om de eerste ideeën te bekijken.

Maart

Alle input die we hebben opgehaald is verwerkt is een eerste conceptversie. Deze eerste ideeën deelden we met de brede werkgroep en commercieel vastgoed.

Februari

We gingen met jongeren in gesprek via Swipocratie (een tool waarbij je door naar links of rechts te 'swipen' kan aangeven hoe jouw ideale binnenstad eruit ziet) en Junior Analists Purmerend (JAP). Ook stond er weer een sessie met de brede werkgroep op de planning.

Januari

We gaan verder met de 1-op-1 gesprekken en groepsessies met verschillende stakeholder zoals cultuur, sport, groen, toerisme en de markt.

December

Eerste analyse van de opgehaald input. We beginnen met 1-op-1 gesprekken met sleutelpartijen en stakeholders om de eerste resultaten te toetsen en de verdieping op te zoeken.

Oktober/november

We verstuurden enquêtes naar ondernemers, bewoners en bezoekers van Purmerend. Ook organiseerden we binnenstadsateliers, straatbijeenkomsten en sessies met de brede werkgroep. Eerste overleg met het commercieel vastgoed in het kader van project 'Wonen voor Winkels'.

Augustus

We organiseerden de eerste straatbijeenkomsten met de ondernemers.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Purmerend + Beemster #datwerkt!

Het Programma Binnenstad is één van de drie thema’s van de uitvoeringsagenda die door de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend gezamenlijk is vastgesteld. Deze agenda is een concrete uitwerking van de Economische Visie 2040, waarin de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Meer informatie over de Economische Visie vindt u op de website.

Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland. Voor het opstellen van het Programma Binnenstad heeft de gemeente adviesbureau DTNP ingeschakeld.