Verhuizing milieustraat en gemeentewerf naar Baanstee Noord

Sinds 2020 staat de bouw van een nieuwe milieustraat en gemeentewerf op Baanstee Noord op de agenda. De huidige locatie aan de Van IJsendijkstraat is niet ingericht op de groei van de gemeente Purmerend. Op Baanstee Noord wil de gemeente een moderne en toekomstbestendige milieustraat en gemeentewerf realiseren. De verwachting is dat de bouw in 2023 gereed zal zijn.

Ellen Hermens, Beleidsadviseur Afval en Grondstoffen bij de gemeente Purmerend, is betrokken bij de verhuizing van de milieustraat en gemeentewerf. Projectleider Renate Bonsang begeleidt de daadwerkelijke bouw van het nieuwe complex. Samen vertellen ze over de komst van de milieustraat en gemeentewerf op Baanstee Noord.

Het nieuwe complex op Baanstee Noord aan de Visserijweg wordt een modern en toekomstbestendig onderkomen voor afvalinzameling en uitvoerende diensten. In het gebouw wordt de dienst voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gehuisvest. Met een werkruimte voor de medewerkers en ruimte voor vuilniswagens en werkwagens voor het beheer van wegen, openbaar groen en straatverlichting. Ook komt er een nieuw kantoor voor medewerkers van de dienst uitvoering en reiniging. Op de nieuwe milieustraat wordt regulier grofvuil ingezameld, zoals houten meubels, grote stalen voorwerpen, maar ook plastic. De plek is niet bedoeld om bedrijfsafval in te zamelen.

Optimale afvalinzameling

Met de extra ruimte op Baanstee Noord is er in de toekomst de mogelijkheid om uit te breiden en kunnen er voldoende maatregelen worden getroffen voor een optimale afvalinzameling. Door die ruimte zal de milieustraat voor de huidige ondernemers op de Baanstee Noord geen hinder veroorzaken, verwacht Ellen:'Op de nieuwe locatie hebben we alle ruimte om op het eigen terrein de doorstroom van bezoekers en verkeer efficiënt in te richten. De huidige ondernemers zullen daarvan geen last ondervinden. De bedrijvigheid en het bedrijfsverkeer moet op en nabij Baanstee Noord ook volledig zijn vrije gang kunnen gaan.'

Beperkingen huidige locatie

Op het huidige terrein aan de Van IJsendijkstraat loopt de gemeente al jaren tegen beperkingen aan. 'De ontzorging van het huidige gebied is een belangrijke reden voor de verhuizing. Als gemeente willen we het probleem aan de Van IJsendijkstraat oplossen. Er is geen ruimte om uit te breiden en de gebouwen voldoen niet meer. Vanwege de ligging van de locatie en de slechte verkeersontsluiting is er regelmatig sprake van opstopping. Soms van wel 800 meter lang.'

Lokale samenwerking opzoeken

De gemeente denkt na over klimaatadaptief en duurzaam bouwen. Met ook kansen voor de ondernemers op Baanstee Noord. Renate: 'De aanleg van groene daken en het hergebruiken van regenwater zijn belangrijke onderdelen van het plan. Zo komen er zonnepanelen op (een gedeelte van) de daken van gebouwen van de milieustraat en de gemeentewerf.” Ellen vult aan: “We kijken bij de milieustraat of de ingeleverde spullen nog goed genoeg zijn voor hergebruik. Als dat niet het geval is halen we de bruikbare grondstoffen eruit. Op de kavel is nog ruimte voor de invulling van een circulair plein. Hiervoor zijn op dit moment diverse ideeën. Deze zullen nader onderzocht worden en voorgelegd worden aan de Raad.'

In gesprek gaan

'Door de ondernemers op Baanstee Noord wordt al veel nagedacht over het hergebruik van materialen in nieuwe constructies. Wij horen graag hoe ondernemers op Baanstee Noord hier tegenaan kijken. Je weet nooit wat daaruit voortkomt. Het is goed om de kansen te blijven zien en deze steeds met elkaar te onderzoeken. Ondernemers kunnen ons bereiken en vragen stellen via afval@purmerend.nl. Wij willen namelijk graag het gesprek op gang houden.'