Visie sport en bewegen op De Koog

De sportverenigingen in De Koog hebben samen met de Sportraad een Visiedocument Ambitie Sport en Bewegen op De Koog opgesteld. Hierin staan wat hun visie is op De Koog en geven ze per vereniging concrete voorstellen.

Dit visiedocument sluit mooi aan op de visie van de gemeente op de (e)sports Tech Campus in De Koog: een innovatieve en inspirerende plek waar buurtbewoners, bezoekers, studenten, docenten, recreanten, ondernemers, en onderzoekers samenkomen en elkaar ontmoeten.

Wethouder Mario Hegger (Sport): 'Ik ben blij om te zien dat er zo'n sterke bereidheid en intentie is om hier samen in op te trekken. Onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden er op deze manier ook bij betrokken, waardoor er waardevolle verbindingen ontstaan. Dit kunnen wij als gemeente alleen maar toejuichen.' Mario overhandigde maandagmiddag zijn schriftelijke reactie aan de sportverenigingen.