Parken van Purmerend

Impressie van het nieuwe Kooimanpark

Parkenplan

Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Daarom is het parkenplan opgesteld. Het parkenplan is een document dat voor ieder park aangeeft welke functies belangrijk zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren hebben we eerst heel veel informatie verzameld. Technische informatie over de bodem en over het groen dat er te vinden is. We hebben ook inwoners gevraagd wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten of ze er veel gebruik van maken. Met die informatie gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.

Het Kooimanpark, Park De Noord en Leeghwaterpark zijn als eerste parken aan de beurt. Daarna volgen de andere parken.

Kooimanpark

In april 2024 ronden we de werkzaamheden aan het Kooimanpark af. Het Kooimanpark is het kleinste park van Purmerend. Er wordt flink gebouwd in de buurt van het park, namelijk in het Wagenweggebied. Daarom moet het park straks met meer bewoners worden gedeeld. Meer informatie leest u op de pagina Kooimanpark.

Park De Noord

Na het Kooimanpark gaan we aan de slag in Park De Noord. Dit park krijgt een nieuwe indeling. Het definitief ontwerp daarvoor is klaar. In het ontwerp is de beschikbare ruimte in het park opnieuw verdeeld. Hierdoor ontstaat er meer balans tussen water, natuur, spelen, sporten, honden uitlaten en een centrale plek waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Meer informatie leest u op de pagina Park De Noord.

Leeghwaterpark

Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. Omwonenden en bezoekers hebben in een enquête meegedacht over de invulling van het stadspark. Meer informatie leest u op de pagina Leeghwaterpark.

Overzichtskaart parken