Park De Dwarsgouw

Park De Dwarsgouw wordt omgevormd tot een park waarbij onder andere betere toegangen van en naar de woongebieden worden gemaakt.

Daarbij worden de aanwezige voorzieningen zoveel mogelijk behouden. Ook komen er betere routes voor voetgangers en fietsers. Sport en spel, gevoel voor natuur en tuinieren zijn belangrijke thema’s om te versterken in Park De Dwarsgouw. Het park heeft een open verbinding naar de ringvaart en er is ruimte voor kleinschalige horeca.

In de plannen van Wheermolen-Oost is opgenomen om in het verlengde van de Hannie Schaftstraat een verbinding voor langzaam verkeer te maken naar het Kinderparadijs in Park De Dwarsgouw. Ook wordt onderzocht of er een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer onder het spoor tussen De Koog en Park De Dwarsgouw gemaakt kan worden. Dit in combinatie met de ontwikkeling van de Koog tot gemengd woon- en werkgebied.