Park de Uitvlugt

Park De Uitvlugt krijgt een parkverbinding met een ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Baanstee Noord en het Purmerbos.

Beschermde plantsoorten worden bij het herontwerp van het park behouden. Bij de opwaardering van het park wordt ook gekeken naar een oplossing voor aanwezige waterproblematiek en goede groeiomstandigheden voor de bomen in het park.

Het park heeft momenteel passende verlichting. Deze is in balans met de aanwezige beschermde planten en dieren. Daar wordt in de toekomst ook op gelet. Het park heeft een goed netwerk van paden. Er is aandacht voor goede fietsrichtingen. Het netwerk van paden in het park is afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving. Er moeten duidelijke zones van hondenuitlaat- of losloopgebieden komen in verhouding tot verblijfsplekken in het park. Er is samenhang met de toekomstige inrichting van het golfterreingebied.