Waarnemend gemeentesecretaris Manja van der Weit

De waarnemend gemeentesecretaris is de adviseur van het college van burgemeester en wethouders (B en W) en neemt deel aan de B en W-vergaderingen. Feitelijk is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en wat de ambtelijke organisatie kan. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.